ข่าว

ลด "ค่าไฟ" 2 กลุ่มได้รับสิทธิ ลดกี่บาท เช็คเงื่อนไข รายละเอียด ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กบง. เคาะ 2 แนวทาง ช่วยเหลือ "ค่าไฟ" สำหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้า กลุ่ม ผู้มีรายได้น้อย จ่าย ค่าไฟฟ้า เท่าเดิมถึงสิ้นปี 2565 เช็คเงื่อนไข กลุ่มไหนได้บ้าง

(22 ส.ค.2565) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เพื่อช่วยเหลือค่าไฟ ว่า ที่ประชุม ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย ได้รับผลกระทบ กระทรวงพลังงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญ ที่จะต้องช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนอย่างเร่งด่วน ควบคู่ไปกับการจูงใจให้ภาคประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

ที่ประชุม กบง. จึงพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน และมีมติเห็นชอบแนวทางช่วยเหลือ ดังนี้ 

 

 

  1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 - ธันวาคม 2565 (ประกอบด้วยส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนพฤษภาคม 2565 - สิงหาคม 2565 จำนวน 23.38 สตางค์ต่อหน่วย และส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน 2565 - ธันวาคม 2565 จำนวน 68.66 สตางค์ต่อหน่วย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากนโยบายของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 วันที่ 19 เมษายน 2565 และวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
  2. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นกัน โดยการให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน 2565 - ธันวาคม 2565 แบบขั้นบันได ในอัตราร้อยละ 15 -75 

ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการตามแนวทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่ม (1) และ (2) ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ กฟน.และ กฟภ. จะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 80 ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

 

 

นอกจากนี้ จะดำเนินการให้ครอบคลุมบ้านที่อยู่อาศัย ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ทั้งนี้ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณรวม 2,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ 8,000  ล้านบาท สำหรับช่วง 4 เดือน พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับสนับสนุนแหล่งงบประมาณในการดำเนินมาตรการดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป

 

 

รีวิวค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย)

 

จากการปรับค่า FT ในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 เทียบกับค่า FT ปัจจุบัน ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท "บ้านอยู่อาศัย" จำนวน 22.590 ล้านราย 

 

ที่อยู่อาศัยไม่เกิน 150 หน่วย การใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 72 หน่วย/ราย/เดือน 

  • ค่า FT (ปัจจุบัน) = 24.77 สตางค์ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ที่ 3.70 บาท ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย อยู่ที่ 264 บาทต่อเดือน
  • ค่า FT (ปรับขึ้น) = 93.43 สตางค์ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ที่ 4.38 บาท ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย อยู่ที่ 313 บาทต่อเดือน
     

ที่อยู่อาศัยเกิน 150 หน่วย การใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 332 หน่วย/ราย/เดือน

 

  • ค่า FT (ปัจจุบัน) = 24.77 สตางค์ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ที่ 4.28 บาท ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย อยู่ที่ 1,418 บาทต่อเดือน
  • ค่า FT (ปรับขึ้น) = 93.43 สตางค์ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ที่ 4.96 บาท ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย อยู่ที่ 1,645 บาทต่อเดือน

 

 

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote 

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ