ข่าว

"ค่าไฟ" งวด ก.ย.-ธ.ค. 2565 ขึ้นไหม เช็ควิธี คำนวณ ค่า FT ปรับขึ้น เท่าไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ค่าไฟ" งวด ก.ย. - ธ.ค. 2565 ปรับขึ้น เท่าไร รีวิววิธี คำนวน "ค่า FT" ดัน ค่าไฟขึ้นราคา ขณะที่ กกพ. เปิดสาเหตุ เพราะอะไรต้องขึ้น ค่า FT 2565

อัปเดต "ค่า FT 2565" ค่าไฟขึ้นราคาเท่าไร แต่ดูเหมือนว่า ตั้งแต่ต้นปี 2565 เป็นต้นมา คนไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคาสินค้าแพงขึ้นต่อเนื่องหลายรายการ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคหมวดวัตถุดิบอาหารสด ทั้งหมู, ไข่ไก่, เนื้อไก่,รวมไปถึงเครื่องปรุงต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อครองชีพของผู้บริโภคอย่างหนัก และนอกจากสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว ยังมี ราคาน้ำมัน ที่ปรับตัวสูงขึ้น และที่จะส่งผลกระทบอย่างหนัก น่าจะเป็น ค่าไฟ ซึ่งงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 มีการปรับเพิ่มค่า FT อีก 68.66 สตางค์ ดันค่าไฟฟ้า เฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย

เพจเฟซบุ๊ค สำนักงาน กกพ. ชี้แจงเรื่องการปรับขึ้น ค่าไฟ หรือ ค่า FT 2565 ในรอบเดือน ก.ย. - ธ.ค. ปรับเพิ่มค่า FT อีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย 
รวมเป็นค่า FT ทั้งสิ้น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย 

 

 

  1. การคิดค่า FT ช่วงเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 236.97 สตางค์ต่อหน่วย ไม่รวมที่ กฟผ. รับภาระต้นทุนแทนผู้ใช้ไฟฟ้า ประมาณ 83,010 ล้านบาท 
  2. การบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กกพ. ปรับเพิ่มค่า FT เพียง 68.66 สตางค์ต่อหน่วย รวมเป็นค่า FT ทั้งสิ้น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย

 

 

สาเหตุขึ้นค่า FT

 

การขึ้นค่า FT ในช่วงปี 2565-2566 นี้ มีสาเหตุหลัก ๆ มาจากสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร (Spot LNG)  ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อทดแทน
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและพม่า ที่ปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งความผันผวนของ Spot LNG ในตลาดโลกสรุปได้ ดังนี้

ไขข้อสงสัย ค่า FT ปรับขึ้น

 

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า

  1. ปริมาณก๊าซในประเทศที่ลดลง จากเดิมสามารถจ่ายก๊าซได้ 2,800 - 3,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) ลดลงเหลือราว 2,100 - 2,500 MMSCFD ทำให้ต้องนำเข้า Spot LNG เข้ามาเสริมหรือเดินเครื่องโรงไฟฟ้าด้วยน้ำมันเพื่อทดแทนปริมาณก๊าซที่ขาด แต่ในช่วงสงครามรัสเซีย - ยูเครน ส่งผลให้ราคา Spot LNG มีราคาแพงและผันผวนในช่วงประมาณ 25-50 USD/MMBTU เทียบกับก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีราคาประมาณ 6-7 USD/MMBTU ดังนั้น การทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยด้วย LNG หรือใช้น้ำมันจะส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  2. การผลิตก๊าซจากพม่าที่ไม่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิตเดิมและมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี 2565 และต้นปี 2566 ซึ่งอาจทำให้มีความต้องการนำเข้า LNG มากกว่าที่ประมาณการไว้เดิม
  3. สถานการณ์ผู้ผลิต LNG ชะลอการลงทุน อันเนื่องมาจากมีความต้องการใช้พลังงานน้อยในช่วงโควิด-19 ในปลายปี 2564 หลังจากที่หลายประเทศเริ่มฟื้นตัวจากโควิด ทำให้ความต้องการใช้ LNG มีมากกว่ากำลังการผลิตในตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อราคาและการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG โดยเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2564 และต่อเนื่องตลอดปี 2565 และคาดว่าจะต่อเนื่องไปในปี 2566
  4. สภาวะสงครามรัสเซีย - ยูเครน ทำให้รัสเซียลดหรือตัดการจ่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อไปยังยุโรป ทำให้ความต้องการ LNG เพิ่มขึ้นอย่างมากในยุโรปและส่งผลกระทบทางอ้อมต่อราคา LNG ในตลาดเอเชีย

 

ความไม่แน่นอนของแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศและในพม่า รวมทั้งสภาวะตลาดที่ไม่เอื้อต่อการเจรจาสัญญา LNG ทำให้ กกพ. ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อใช้เชื้อเพลิงสำรอง เช่น น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่น เช่น ถ่านหิน พลังน้ำ และพลังงานทดแทน เพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องจากปลายปี 2565 และต่อเนื่องไปตลอดปี 2566 ตามแนวทางการบริหารเชื้อเพลิงในสภาวะวิกฤตที่ได้เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ไปแล้ว กกพ. จึงขอให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ลดการนำเข้า Spot LNG และเพิ่มความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว

 

 

รีวิวค่าไฟเฉลี่ย (บาท/หน่วย)

 

จากการปรับค่า FT ในเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 เทียบกับค่า FT ปัจจุบัน ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท "บ้านอยู่อาศัย" จำนวน 22.590 ล้านราย 

 

ที่อยู่อาศัยไม่เกิน 150 หน่วย การใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 72 หน่วย/ราย/เดือน 

  • ค่า FT (ปัจจุบัน) = 24.77 สตางค์ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ที่ 3.70 บาท ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย อยู่ที่ 264 บาทต่อเดือน
  • ค่า FT (ปรับขึ้น) = 93.43 สตางค์ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ที่ 4.38 บาท ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย อยู่ที่ 313 บาทต่อเดือน

 

ที่อยู่อาศัยเกิน 150 หน่วย การใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 332 หน่วย/ราย/เดือน

 

  • ค่า FT (ปัจจุบัน) = 24.77 สตางค์ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ที่ 4.28 บาท ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย อยู่ที่ 1,418 บาทต่อเดือน
  • ค่า FT (ปรับขึ้น) = 93.43 สตางค์ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ที่ 4.96 บาท ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย อยู่ที่ 1,645 บาทต่อเดือน

รีวิวค่าไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote  

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด