ข่าว

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนสิงหาคม วันนี้ เงินเข้างวดสุดท้าย กด เงินสด ได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คไทม์ไลน์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน เดือนสิงหาคม เงินเข้าบัญชีทั้งหมด 4 รอบ กด เงินสด ทบไว้ใช้เดือนถัดไปได้หรือไม่ เงินพิเศษเข้าเดือนไหน ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

กรมบัญชีกลาง เปิดไทม์ไลน์การโอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรบัตรคนจน ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 โดยจะโอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จำนวน 4 งวด ให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.54 ล้าน มีกดเงินสดได้

 

วันที่ 1 สิงหาคม  2565

-วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
-ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 65)
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดย-สารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้า ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65) เงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

-เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
-เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง) เงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

 

-เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ) เงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

สำหรับ การโอนเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในเดือนกันยายน 2565 จะมีไทม์ไลน์โอนเงิน 4  รอบ โดยจะโอนทุกวันที่

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด