ข่าว

สินเชื่อออมสิน ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" กู้ 5 หมื่น ผ่อน 5 ปี เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคารออมสิน สินเชื่อออมสิน สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่รัฐ" กู้ 50,000 บาท ผ่อนนาน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ เช็คเงื่อนไขขอกู้แบบละเอียดที่นี่

ธนาคารออมสินออก สินเชื่อออมสิน  ตามนโยบายรัฐ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ข้อดีคือ ไม่ต้องใช้คนค่ำ ผ่อนนานถึง 5 ปี สามารถกู้ได้สูงสุดคือ 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อออมสิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  มีดังนั้น 

-เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
-มีการประกอบอาชีพ
-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
-วงเงินกู้ 50,000 บาท
-อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี
-หลักประกัน ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้
-ค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้ สินเชื่อออมสิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

ขอบคุณข้อมูล www.gsb.or.th 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ