ข่าว

กยท. อัดงบเฟ้นหา "Startup ยางพารา" จับคู่ธุรกิจผลักดันให้เป็นจริง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กยท.อัดงบสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางพาราก้าวสู่การเป็น " Startup"- เดินหน้าจับคู่ธุรกิจต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางไปสู่การเป็น "Startup ด้านยางพารา" ประจําปี 2565  (Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch 2 by RAOT and PSU) ว่า ขณะนี้ได้ทําการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติถูกต้องเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด  43  ทีม แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

     ณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

 

ประเภทที่1 Idea to design (I2D) เป็นการคัดเลือกผู้มีแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนํานวัตกรรมวัสดุจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก แต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กยท.จะส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้มีการจัดทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้สําเร็จ มีผู้ผ่านการคัดเลือก 16  ทีม  

     ผลิตภัณฑ์ยางพารา

 

สำหรับประเภทที่ 2 Idea to Prototypes (I2P) เป็นการคัดเลือกผู้ที่มีแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กยท.จะส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้มีการจัดทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้ มาตรฐานผ่านการรับรองให้สําเร็จมีผู้ผ่านการคัดเลือก 19  ทีม 

     ผลิตภัณฑ์ยางพารา

 

ส่วนประเภทที่ 3  Prototype/Products to Market (P2M) เป็นการคัดเลือกผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ยางพารา และต้องการยกระดับเพื่อเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ กยท.จะส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการจัดทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง มีผู้ผ่านการคัดเลือก5 ทีม

 

และประเภทที่ 4 Prototype/Products to Global Market (P2GM)  เป็นการคัดเลือกผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ยางพาราและจําหน่ายอยู่ในตลาดภายในประเทศ และต้องการยกระดับเพื่อเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ในระดับนานาชาติ กยท.จะส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนช่องทางการ จัดจําหน่ายและการนําเสนอผลงานในงานแสดงสินค้าและเวทีประชุมยางพารา นานาชาติ 

กยท.ได้จัดอมรมและส่งเสริมความให้รู้ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา ม.49(3)แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศ ไทย พ.ศ. 2558 ในการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ซึ่ง กยท.ได้ตั้งงบไว้ประมาณ 2.87 ล้านบาท  หลังจากนั้นจะนำผลงานทั้งหมดที่เกิดจากการบ่มเพาะความรู้ความสามารถและพัฒนาดังกล่าวไปจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมตัดสินผลการประกวดทั้ง 4 ประเภท แต่ละประเภทจะแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชนะเลิศอันดับ 2  และชนะเลิศอันดับ 3  ส่วนประเภท1 จะมีรางวัลชมเชยด้วย  

 

พร้อมทั้งจะมีการจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่อต่อยอดขยายผลให้ใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับโลก โดยจะจัดขึ้นวันที่ 9 สิงหาคม 2565  ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ผู้ว่าการ กยท.กล่าวว่า โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch 2 by RAOT and PSU ดังกล่าวเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  เพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านยางพาราก้าวสู่ "ภาคธุรกิจยางพารา" ตลอดจนผลักดัน เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ไปสู่การเป็น "Startup ด้านยางพารา"  และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับทุกห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

 

รวมทั้งยังจะเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางพาราอีกด้วย สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจและโมเดลเศรษฐกิจใหม่(BCG Model)ของกยท. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญส่งเสริมธุรกิจ "Startup"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ