ข่าว

เปิดผลศึกษาความคุ้มค่า “CLMVT Forum” เชื่อมภูมิภาคอาเซียนสู่เวทีโลก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) เตรียมเผยแพร่ผลศึกษาโครงการ "CLMVT Forum" และผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) 12 พ.ค. นี้ ผ่านระบบ Zoom Meeting

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.)กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา สนค. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "CLMVT Forum" ซึ่งเป็นเวทีการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงให้ภูมิภาค "CLMVT"  (ประกอบด้วย 5 ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย)เติบโตต่อเนื่องและแข่งขันได้โดยร่วมกันกำหนดนโยบายและ
ทิศทางในอนาคตของภูมิภาคร่วมกัน

     เปิดผลศึกษาความคุ้มค่า “CLMVT Forum” เชื่อมภูมิภาคอาเซียนสู่เวทีโลก

                                                                 รณรงค์ พูลพิพัฒน์

 

รวมทั้งดำเนินการโครงการต่อยอดจากผลการหารือใน "CLMVT Forum" ให้ออกมาเป็นรูปธรรมอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการ CLMVT Adapt to Global Value Chain เพื่อผนึกกำลังให้ภูมิภาค CLMVT มีความโดดเด่นและมีความพร้อมในการเป็นภูมิภาคแห่งการค้าและการลงทุนที่เข้มแข็ง

 

โดยเฉพาะแนวทางการเตรียมพร้อมสำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โค
วิด-19 ทั้งการสร้างความแข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และทนทานต่อภัยพิบัติของห่วงโซ่อุปทาน การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ การคำนึงถึงการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของภูมิภาค "CLMVT"

นายรณรงค์ เผยต่อว่า ในปีงบฯ 2565 สนค.ร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการ "CLMVT Forum" และผลตอบทางทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment)เพื่อประเมินผลสำเร็จของการประชุม "CLMVT Forum" และการดำเนินงานต่อเนื่องในช่วงปี 2559 - 2564 และหาข้อเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนให้การประชุมและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวโน้มเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการค้าโลกที่มีความผันผวน

เปิดผลศึกษาความคุ้มค่า “CLMVT Forum” เชื่อมภูมิภาคอาเซียนสู่เวทีโลก

 

ผศ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหัวหน้าโครงการศึกษา CLMVT Forum และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนระบุว่า การดำเนินการศึกษาวิจัยนั้นได้เข้าไปประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุนที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศซึ่งพบว่าเกิดขึ้นค่อนข้างมาก นอกจากการประเมินทางด้านตัวเลขแล้ว ยังไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ทูตพาณิชย์แต่ละประเทศใน CLMV รวมทั้งผู้ที่เคยเข้าร่วมงานจากประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น 

ผลลัพธ์เกิดขึ้นเยอะจากการประชุมนี้ ไทยก็จะได้เปรียบกว่าประเทศอื่น ๆ ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม เป็นการร่วมมือทางธุรกิจของนักลงทุน ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในแต่ละประเทศที่จะสร้างความแข็งแกร่งคุณภาพสินค้าสู่เวทีโลก อันนี้ต้องยกเครดิตให้กับทูตพาณิชย์ของไทยซึ่งอยู่ในแต่ละประเทศ เขาทำงานหนักมาก พยายามนำผู้ประกอบไทยไปแมชชิ่งกับประเทศเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นผลสืบเนื่องมาจาก "CLMVT Forum" ผศ.ดร.มนต์ชัยกล่าวย้ำ

 

นอกจากการเผยแพร่ผลศึกษาโครงการ CLMVT Forum และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนแล้ว การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ โอกาสใน CLMV สำหรับผู้ประกอบการไทย  โดย รศ.ดร. นิสิต พันธมิตร หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษาและอาจารย์ประจำคณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายจิรวัฒน์ เดชาเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การตลาด และการจัดการค้าปลีกค้าส่งในภูมิภาคอาเซียน มาร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ด้วย 

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังผลการศึกษาโครงการ CLMVT Forumและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนและการเสวนาหัวข้อ โอกาสใน CLMV สำหรับผู้ประกอบการไทย  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://forms.gle/bK8MZA2eUH7PeyQx9  
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด