ข่าว

"แปลงใหญ่ผัก GAP" สู่วิถีเกษตรยั่งยืน ปลอดภัย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"แปลงใหญ่ผัก GAP" สู่วิถีเกษตรยั่งยืน แปลงใหญ่ผัก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี เกษตรกรแนวใหม่ รวมกลุ่ม ปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP ส่งลานผักร่วมใจ สู่วิถีเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ประชาชนชาวไทยหันมารักสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น ทำให้การมองหาวัตถุดิบที่ปลอดภัย จึงเป็นสิ่งสำคัญตามท้องตลาด ดังนั้นผู้ผลิตอย่างเกษตรกรไทยจึงไม่ควรมองข้ามในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยหลักในการส่งผลผลิตสู่ท้องตลาด มีการปลูกผักกันเป็นจำนวนมาก โดยใช้หลักการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

นางจารุณี  นุชมี ประธานแปลงใหญ่ผัก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า "แปลงใหญ่ผัก" ตำบลบ้านใหม่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ ที่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นและเข้มแข็ง จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนชื่อ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่ ในปี 2548

 

ต่อมาปี 2562 ได้จัดตั้งเป็น"แปลงใหญ่ผัก ตำบลบ้านใหม่" อำเภอบางใหญ่ มีสมาชิก 47 ราย พื้นที่การปลูก 190.25 ไร่ โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อผลิตผักให้ได้คุณภาพปลอดภัยและมีระบบการรับรองมาตรฐาน GAP สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

 

 

"แปลงใหญ่ผัก GAP" สู่วิถีเกษตรยั่งยืน ปลอดภัย

"สมาชิกแปลงใหญ่ฯ" มีการผลิตผักตามแผนการตลาดนำการผลิตซึ่งจะมีออเดอร์แจ้งความต้องการล่วงหน้าและทาง "กลุ่มแปลงใหญ่"จะมีการบริหารจัดการว่าใครปลูกอะไร จำนวนเท่าไร ตามที่ตลาดต้องการ เพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาด พืชผักของทางกลุ่มมีความหลากหลาย อาทิ ผักกาดหอม กุยช่าย ผักชี ผักบุ้ง คะน้า ผักกวางตุ้ง ผักโขม แตงกวา บวบ มะเขือ พริก ถั่วฝักยาว ผักพื้นบ้านต่างๆ เช่น ตำลึง ตะไคร้ มะกรูด กะเพรา แมงลัก โหระพา สะระแหน่ ยี่หร่า ชะพลู 

"แปลงใหญ่ผัก GAP" สู่วิถีเกษตรยั่งยืน ปลอดภัย

นางโสภา  ยอดเกลี้ยง เกษตรอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่า "กลุ่มแปลงใหญ่ผัก" ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ มีผู้นำกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง และมีการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิตและการตลาดที่ดี มีการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้วัตถุดิบในชุมชน

"แปลงใหญ่ผัก GAP" สู่วิถีเกษตรยั่งยืน ปลอดภัย

เช่น ฟางข้าวมาคลุมแปลงผัก ผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ใช้เอง ได้แก่ เชื้อราไตรโครเดอร์มา แมลงหางหนีบควบคุมศัตรูพืชในแปลงผัก ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยจนได้รับรอง "มาตรฐาน GAP" ทำให้ผักของทางกลุ่มแปลงใหญ่ผัก ตำบลบ้านใหม่ เป็นที่ยอมรับและมีช่องทางการจำหน่ายหลายช่องทาง ได้แก่ ประมูลและทำสัญญาส่งผักให้ รพ.ราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์รังสิต

นอกจากนี้ยังส่งขายลานผักร่วมใจ(มาตรฐาน GAP) ตลาดไท ตลาดจริงใจ ใน Tops ตลาดในชุมชน เช่น ตลาดคุ้มทรัพย์ ตลาดบางใหญ่ ตลาดเกษตรกร (สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี, โรงพยาบาลทรวงอก) ขายตรงต่อผู้บริโภค ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ผัก ตำบลบ้านใหม่ หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และขายออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ และ
Facebook

 

นอกจากนี้ทางกลุ่มได้มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพผลผลิต และมีการปลูกผักตามความต้องการของตลาดและขยายตลาดการส่งผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสมาชิก "แปลงใหญ่" มีรายได้มั่นคง กินดีอยู่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท และสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด