ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ใช้ ”โรบอท”จัดเรียงอัตโนมัติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ใช้ ”โรบอท” พร้อมระบบจัดเรียงอัตโนมัติเพื่อรองรับผลิตเมล็ดพันธุ์เพิ่ม 120,000 ตันต่อปี

กรมการข้าวได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพ"เมล็ดพันธุ์ข้าว"ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์เป็นอีก 1 ศูนย์ที่ได้ดำเนินตามโครงการเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรปรับปรุงสภาพ "เมล็ดพันธุ์" จัดหาชุดเครื่องชั่งบรรจุ พร้อมระบบจัดเรียงอัตโนมัติ เพิ่มเติมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์โรงงานปรับปรุงสภาพ"เมล็ดพันธุ์" รวมถึงปรับปรุงอาคาร พร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถรองรับเป้าหมายการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว"ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 86,000 ตัน เป็น 120,000 ตัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ใช้ ”โรบอท”จัดเรียงอัตโนมัติ

นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กล่าวว่า โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพ "เมล็ดพันธุ์ข้าว" เริ่มต้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเกษตรหลายด้าน การผลิต การตลาดและการขนส่ง ที่มีต้นทุนการผลิตสูง รายได้ต่อครัวเรือนลดลง หนี้สินเพิ่มขึ้น และเกิดปัญหาการว่างงานจากการเลิกจ้าง เกษตรกรจึงกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ ส่งผลให้ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ใช้ ”โรบอท”จัดเรียงอัตโนมัติ

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน กรมการข้าวจึงมีแนวทางยกระดับรายได้และฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดฯ โดยเพิ่มกำลังการผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว"รองรับความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรภาคส่วนต่าง ๆ แต่ยังมีข้อจำกัด คือ เครื่องจักรอุปกรณ์เดิมมีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งเครื่องจักรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์มีอายุการใช้งานมานานถึง 35 ปี ต้องใช้แรงงานและกระแสไฟฟ้าจำนวนมาก ต้นทุนการผลิตก็สูงไปด้วย กรมการข้าวจึงได้เสนอโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อรองรับเป้าหมายการผลิตที่เพิ่มขึ้น
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ใช้ ”โรบอท”จัดเรียงอัตโนมัติ

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว"นครสวรรค์มีการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสมรรถนะโรงงานปรับปรุง"เมล็ดพันธุ์"ทั้งหมดในโรงงาน เริ่มตั้งแต่ระบบของการอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ จากเดิมที่สามารถอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ได้เพียงแค่วันละ 30 ตัน แต่ปัจจุบันเมื่อมีการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้มีการเพิ่มจำนวนถังอบลดความชื้นให้มากขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มการอบลดความชื้น "เมล็ดพันธุ์" ได้วันละประมาณ 160 ตัน

 

ในส่วนที่ 2 คือการปรับปรุงเครื่องจักรทั้งหมดทั้งระบบการผลิต ตั้งแต่เครื่องคัดทำความสะอาดเบื้องต้น เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยตะแกรงและลม เครื่องคัด"เมล็ดพันธุ์"ด้วยความถ่วงจำเพาะ เครื่องคลุกสารเคมี ระบบกำจัดฝุ่น และระบบไฟฟ้าในโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และอีกอย่างที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นคือระบบบรรจุและการจัดเรียงอัตโนมัติหรือเรียกว่าโรบอท ซึ่งสามารถเพิ่มสมรรถนะในการบรรจุ"เมล็ดพันธุ์" จากเดิม 25-30 ตันต่อวัน เป็น 45-50 ตันต่อวัน

 

นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานลดการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานมีความปลอดภัยมากขึ้น ทำให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สามารถเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และสามารถเพิ่มเป้าหมายการผลิตขึ้นไปได้เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ "เมล็ดพันธุ์" ของเกษตรกรและเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลได้อีกด้วย

 

โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ จะส่งผลให้กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ให้สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิต"เมล็ดพันธุ์"ต่อไปในอนาคต

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ