ข่าว

บึงกาฬ อาณาจักร "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ชั้นดี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บึงกาฬ จังหวัดน้องใหม่ที่แยกตัวออกมาจากจังหวัดหนองคาย เป็นอาณาจักร "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ชั้นดี ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างมืออาชีพให้แก่เกษตรกร

บึงกาฬ แม้ว่าจะเป็นจังหวัดน้องใหม่ที่แยกตัวออกมาจากจังหวัดหนองคาย แต่ก็มีเสน่ห์เหลือล้น จนหลายคนหลงใหล และอยากจะไปเยือนสักครั้ง เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีแหล่งธรรมะที่หลายคนศรัทธา มีอาหารอร่อย ๆ และวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานริมแม่น้ำโขง นอกจากนี้ที่จังหวัดบึงกาฬยังเป็นอาณาจักร "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ชั้นดีอีกด้วย

บึงกาฬ อาณาจักร "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ชั้นดี

                                                                สันติ ไชยา

นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ เป็นหน่วยงานในสังกัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว"ที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปกระจายสู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินงานตามภารกิจอื่นๆของกรมการข้าว เช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์ข้าวชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น


 

บึงกาฬ อาณาจักร "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ชั้นดี

นายสันติ กล่าวต่อว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ได้ส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว"อย่างมืออาชีพให้แก่เกษตรกร เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬ และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิต การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเป็นการพัฒนาเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย และเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำนาได้ง่ายยิ่งขึ้น

บึงกาฬ อาณาจักร "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ชั้นดี

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมความก้าวหน้าของเกษตรกรผู้ทำนาในจังหวัดบึงกาฬต่อไป

 

ในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรที่มีความสนใจเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ  เพียงแต่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานตามที่กรมการข้าวกำหนด ก็สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมืออาชีพได้
 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด