ข่าว

ทีเส็บ สร้างมรดกใหม่ทาง "เศรษฐกิจ" สังคมและสิ่งแวดล้อม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทีเส็บ เปิดตัว Thailand MEGA-Event & Festival Partnership Meeting พบปะเครือข่าย MEGA Event เป็นกลไกสำคัญสร้างมรดกใหม่ทาง "เศรษฐกิจ" สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองและชุมชน

สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน(องค์การมหาชน)หรือทีเส็บ แถลงการจัดงาน Thailand MEGA-Event & Festival Partnership Meeting เพื่อพบปะสร้างเครือข่ายระหว่างผู้จัดงานอีเวนท์ขนาดใหญ่ (MEGA Event) และงานเทศกาลกับหน่วยงานจากจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อน "เศรษฐกิจ" ด้วยงานเทศกาล หรือ Festival Economy เป็นกลไกสำคัญในการสร้างมรดกใหม่ (New Legacy)ทาง "เศรษฐกิจ" สังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองและชุมชนผ่านการจัดงานเทศกาลในครั้งนี้

 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือ ทีเส็บ แถลงจัดงานThailand MEGA-Event & Festival Partnership Meeting เพื่อพบปะสร้างเครือข่ายระหว่างผู้จัดงานอีเวนท์ขนาดใหญ่ (MEGA Event)และงานเทศกาลกับหน่วยงานจากจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างงานเทศกาลในพื้นที่

 

โดยความร่วมมือของสมาคมพันธมิตรอีก 5 สมาคม ดังนี้ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA), สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) สมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT) และสมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA) ภายใต้การสนับสนุนของทีเส็บ ณ ห้อง VIBHAVADEE BALLROOM C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA), บุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA), รัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA), ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ รองนายกสมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT) คุณ ปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี กรรมการสมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย(TECNA) ผู้ประกอบการ, ผู้จัดงานเทศกาล, และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานของจังหวัดต่าง ๆ

 

นิชาภา ยศวีร์ รอง ผอ. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือ ทีเส็บ ขอต้อนรับทุกคนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เข้าสู่งาน Thailand MEGA-Event & Festival Partnership Meeting เพื่อพบปะสร้างเครือข่ายระหว่างผู้จัดงานอีเวนท์ขนาดใหญ่ (MEGA Event) และงานเทศกาลกับหน่วยงานจากจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างงานเทศกาลในพื้นที่ โดยความร่วมมือของสมาคมพันธมิตรอีก 5 สมาคมที่กล่าวไปข้างต้น ภายใต้การสนับสนุนของ ทีเส็บ
 

ทีเส็บ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาเมือง พัฒนาชุมชน ผ่านการขับเคลื่อน "เศรษฐกิจ"ด้วยงานเทศกาล หรือ Festival Economy เป็นกลไกสำคัญในการสร้างมรดกใหม่ (New Legacy) ทาง "เศรษฐกิจ" สังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองและชุมชนผ่านการจัดงานเทศกาล

 

โดยกลยุทธ์ที่เลือกใช้คือ การนำอัตลักษณ์ของเมืองสะท้อนเอกลักษณ์ของผู้เข้าร่วมงานโดยเมืองมีมรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าใช้งานเทศกาลเป็นเครื่องมือในการนำเสนอให้เข้ากับผู้ที่เข้าชมนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในรูปแบบผสมผสาน มีการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นและทันสมัยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเดินทาง

 

โดยในปัจจุบัน ตลาดของนักเดินทางเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบความสนใจของนักเดินทางเข้าร่วมงานเทศกาล (Festival Gores) ที่เปลี่ยนไป นักเดินทางรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับทางเลือกและประสบการณ์ที่เฉพาะมากขึ้นและเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ดังนั้นปริมาณการเดินทางของกลุ่มคนดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทั้งทางตรง (Direct Impact) ผลกระทบทางอ้อม (Indirect/ Induced Impacts) ต่อระบบ "เศรษฐกิจ" (Economic Impact)ของเมืองเจ้าภาพและชุมชนโดยรอบ  นิชาภา กล่าว

 

รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวต่อว่า โดยทีเส็บวางเป้าหมายระยะยาวของนโยบาย Festival Economy นั้น คือ การสร้าง “หนึ่งเมือง หนึ่งงานเทศกาลนานาชาติ (1 City 1 International Festival)” ภายใน 5 ปี เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับ และส่งออกงานเทศกาลที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 

 มีเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว คือ การกระตุ้น"เศรษฐกิจ"ภายในประเทศ ส่งเสริมให้เมืองเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานเทศกาล และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างเมือง ชุมชน และหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่”
 

สุดท้ายนี้ ทีเส็บหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน Thailand MEGA-Event & Festival Partnership Meeting ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการได้ทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้จัดงานอีเวนท์และงานเทศกาลกับตัวแทนหน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจเพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์งานเทศกาลในรูปแบบหลากหลายต่อไป ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา"เศรษฐกิจ" การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป นิชาภา กล่าวทิ้งท้าย
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด