ข่าว

กว่าจะเป็น "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพ จ.ปัตตานี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพนั้น จำเป็นที่จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เป็นหน่วยงานส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพภายใต้การควบคุมคุณภาพจากกรมการข้าว ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

การผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพนั้น จำเป็นที่จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันโดย "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี" เป็นหน่วยงานส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพภายใต้การควบคุมคุณภาพจากกรมการข้าวนั้น ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเป็นกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย "ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว"

กว่าจะเป็น "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพ จ.ปัตตานี

นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี กล่าวว่า ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ได้มีการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานตามที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าวกำหนด เพื่อรักษามาตรฐาน "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ให้ได้คุณภาพระดับเดียวกัน

 

นายสุวิทย์  แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี กล่าวว่า เมื่อ "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเมล็ดพันธุ์จะถูกส่งไปยังโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โดยเริ่มจากการ ส่งเข้าเครื่องคัดขั้นต้นเพื่อคัดเอาสิ่งเจือปน เช่น เศษหิน เศษดิน ซังข้าว และเมล็ดพันธุ์จะถูกส่งไปยังถังอบลดความชื้นเพื่อลดความชื้นโดยใช้อุณหภูมิ 40 องศา จนกว่าความชื้นจะลดต่ำกว่า 12 เปอร์เซ็นต์

 

จากนั้นเมล็ดพันธุ์จะถูกส่งต่อไปคัดด้วยเครื่องคัดแบบตะแกรงและลม เพื่อเป็นการคัดความบริสุทธิ์ของข้าวและได้ "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ที่มีความบริสุทธิ์และได้มาตรฐาน จากนั้นเมล็ดพันธุ์จะถูกส่งไปคลุกสารเคมีป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันความเสียหายของ"เมล็ดพันธุ์ข้าว"และบรรจุกระสอบ 25 กิโลกรัม

 

 

กว่าจะเป็น "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพ จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ข้าวที่เสร็จสิ้นกระบวนการจะลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อเก็บรักษารอการจำหน่ายซึ่งโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ต้องสะอาดและอากาศถ่ายเท ไม่มีสัตว์และแมลงศัตรูมาทำลาย"เมล็ดพันธุ์ข้าว" ในระหว่างการเก็บรักษาต้องทำการสุ่ม "เมล็ดพันธุ์ข้าว" เพื่อตรวจสอบคุณภาพทุกเดือนโดยทำการทดสอบอัตราการงอก ความชื้น ซึ่งอัตราการงอกจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะสามารถทำการจัดจำหน่ายให้แก่เกษตรกรได้

กว่าจะเป็น "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพ จ.ปัตตานี

โดยเกษตรกรสามารถสังเกต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ของแท้ได้โดยดูที่ Tag ข้อมูลจะถูกเย็บติดกับกระสอบข้าว ซึ่งจะมีข้อมูลแสดง Lot สถานที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุ ถึงจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระสอบนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานจากกรมการข้าว

กว่าจะเป็น "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพ จ.ปัตตานี

กว่าจะเป็น "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพ จ.ปัตตานี

กว่าจะเป็น "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพ จ.ปัตตานี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด