วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:29 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขาย (ครั้งที่ 1) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 27,000 บาท ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,900 บาท

 

ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ 27,500 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ (ฐานภาษี) 26,408.72 บาท

 

 

ราคาทอง

 

ทั้งนี้ราคาทองคำปรับครั้งล่าสุดเมื่อวันที่(10 พ.ค.) เวลา 15:59 น. (ครั้งที่ 6) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 27,000 บาท ทองคำแท่งรับซื้อ 26,900 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 27,500 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ 26,408.72 บาท