วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:32 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขาย (ครั้งที่ 1) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 26,800 บาท ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,700 บาท

 

ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ 27,300 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ (ฐานภาษี) 26,226.80 บาท

 

 

ราคาทอง

 

ทั้งนี้ราคาทองคำปรับครั้งล่าสุดเมื่อวันที่(6 พ.ค.) เวลา 14:08 น. (ครั้งที่ 4) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 26,500 บาท ทองคำแท่งรับซื้อ 26,400 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 27,000 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ 25,923.60 บาท