นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่มีความสามารถและศักยภาพในการส่งออกหรือดำเนินธุรกิจในต่างประเทศแบบก้าวกระโดด ในการจัดการประกวดสุดยอดรางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการส่งออกดีเด่นแห่งปี : PM Export Award 2021 ปีที่ 30 ในปี 2564 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้เพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมา 2 ประเภทคือ สาขารางวัลผู้ประกอบการนวัตกรรมดาวเด่น หรือ Aspiring Innovation ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีผลประกอบการส่งออกแต่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศชัดเจน และรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ประเภทรางวัล Emerging Brand เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ และมีหลักฐานชัดเจนแสดงถึงการมุ่งการค้าระหว่างประเทศ

  "DITP"ปลุกขวัญกำลังใจผู้ประกอบการส่งออกไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19

รางวัลPM Export Award  เป็นรางวัลที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่มีความโดดเด่นใน 7 ประเภท ได้แก่

1.รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม(Best Exporter)

2.รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม(Best Innovation)

3.รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)  

4.รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design)

5.รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)  ประกอบด้วย 4 สาขาย่อย คือ สาขาโรงพยาบาล/ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง/คลินิกเฉพาะทาง (Health & Wellness) สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ (Digital Content & Software) สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) รางวัล ELMA : Excellent Logistics Management Award)และสาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(Printing) 

6.รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)  และ

7.รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)  

  "DITP"ปลุกขวัญกำลังใจผู้ประกอบการส่งออกไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19

“กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ได้รับรางวัลนี้ ล้วนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยการจัดงานมอบรางวัลจึงเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางถึงความสำเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาตนเองพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจส่งออก ให้สามารถก้าวเดินได้อย่างต่อเนื่อง 

 

  "DITP"ปลุกขวัญกำลังใจผู้ประกอบการส่งออกไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19

สำหรับในปี 2564 นี้ เป็นปีที่ 30 ได้มีการเพิ่มรางวัลพิเศษตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  และรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) ในการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการส่งออก มีความสามารถก้าวกระโดดได้เข้าร่วม คือ รางวัลผู้ประกอบการนวัตกรรมดาวเด่น Aspiring Innovation ผู้ที่ไม่มีผลประกอบการส่งออก แต่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศชัดเจน และในสาขารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ประเภทรางวัล Emerging Brand เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ และมีหลักฐานชัดเจนแสดงถึงการมุ่งการค้าระหว่างประเทศ

  "DITP"ปลุกขวัญกำลังใจผู้ประกอบการส่งออกไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19

ดังนั้น จึงอยากขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ ให้เข้ามาสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่ตลาดระดับโลก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่สนใจสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 15 พฤษภาคม 64 นี้สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ โทร 087-411-3821, 095-159-1939 อีเมล์:[email protected]เว็บไซต์:www.pm-award.com Facebook : pmexportaward2021และ Line : @pmaward

  "DITP"ปลุกขวัญกำลังใจผู้ประกอบการส่งออกไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19