นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัทบี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขายท่าเรือบางประกง ซึ่งประกอบด้วยอาคารและสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด เนื้อที่รวมกว่า 96 ไร่ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่ารวม 75 ล้านบาท

 

บอร์ด"บี จิสติกส์"มีมติขายท่าเรือบางปะกงมูลค่า 75 ล้านบาท


นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวต่อว่า การขายท่าเรือบางปะกงในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อภาพรวมของบริษัท เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์จากท่าเรือดังกล่าวเต็มที่  และมีภาระในการบริหารจัดการรวมทั้งการจ่ายค่าเช่ารายเดือนๆ ละ 2 ล้านบาท ไปจนถึงปี 2571 รวมเป็นค่าเช่าที่บริษัทจะต้องจ่ายเกือบ 200 ล้านบาท ตลอดสัญญาเช่า  ส่งผลให้บริษัทต้องประสบปัญหาขาดทุนสะสมมาโดยตลอด ซึ่งหลังจากที่ตัดขายท่าเรือออกไป บริษัทจะไม่มีภาระขาดทุนจากการบริหารจัดการท่าเรือ  และจะส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น


“ในไตรมาส 3/63 บริษัทมีตัวเลขขาดทุนสะสม 157 ล้านบาท  และการขายท่าเรือจะทำให้มีกำไรปรับปรุงในการขาดทุนสะสมประมาณ  60 ล้านบาท  ส่งผลให้ขาดทุนสะสมจะลดลงเหลือประมาณ 100 ล้านบาท  ซึ่งก็จะทำให้ฐานะการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น”นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าว

 

โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้โต 10-15 % และคาดว่าจะเป็นปีที่บริษัทสามารถมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจขนส่งภายในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน และพร้อมรุกธุรกิจโลจิสติกส์เต็มรูปแบบ  โดยปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 70% ส่วน 30% มาจากรายได้อื่นๆ