วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09:19 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขาย (ครั้งที่ 1) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 26,350 บาท ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,250 บาท

ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ 26,850 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ (ฐานภาษี) 25,772.00 บาท

 

ราคาทอง

ทั้งนี้ราคาทองคำปรับครั้งล่าสุดเมื่อวันที่(22 ม.ค.) เวลา 09:24 น. (ครั้งที่ 1) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 26,450 บาท ทองคำแท่งรับซื้อ 26,350 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,950 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ 25,878.12 บาท