มีรายงานว่า กระทรวงการคลังได้ตกลงขายหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้กองทุนวายุภักษ์เรียบร้อยแล้ว โดยตกลงที่จะขายให้ทั้งหมด 69 ล้านหุ้น หุ้นละ 4.03 บาทรวมมูลค่าประมาณ 278 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.17% ของสัดส่วนที่กระทรวงการคลังถือหุ้นในการบินไทยทั้งหมด

โดยกระทรวงการคลังขาดทุนจากการซื้อขายครั้งนี้ประมาณ 700 ล้านบาทเมื่อเทียบจากราคาที่ซื้อ

 

สำหรับการขายหุ้นครั้งนี้ส่งผลให้กระทรวงการคลัง ลดสัดส่วนการถือหุ้นการบินไทยจาก 51.03% เหลือ 47.86%  ทำให้การบินไทยออกจาการเป็นรัฐวิสาหกิจจอย่างสมบูรณ์ด้วย

 

 

 

 

กระทรวงการคลังขายหุ้นการบินไทยแล้ว ขาดทุนกว่า 700 ล้าน