การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางราง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า MRT มีความปลอดภัย จึงได้เพิ่มมาตรการ “Social Distancing” การสร้างระยะห่างทางสังคม

รฟม.เพิ่มระยะห่างคุมการแพร่เชื้อ COVID - 19

 

            โดยจัดทำเส้นแบ่งระยะห่างการยืน 1 เมตร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 บริเวณดังนี้
- หน้าห้องออกบัตรโดยสาร  
- หน้าเครื่องออกเหรียญโดยสาร   
- บริเวณชั้นชานชาลา ระหว่างยืนรอรถไฟฟ้า
- ลิฟต์โดยสาร 
          ทั้งนี้ รฟม. และ BEM ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รฟม. มีความห่วงใยอยากเห็นคนไทยปลอดภัยไปด้วยกัน ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

รฟม.เพิ่มระยะห่างคุมการแพร่เชื้อ COVID - 19

รฟม.เพิ่มระยะห่างคุมการแพร่เชื้อ COVID - 19

รฟม.เพิ่มระยะห่างคุมการแพร่เชื้อ COVID - 19