คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เศรษฐกิจ

กรมการข้าวMOUประเทศลุ่มน้ำโขง​​​​​​​พัฒนามาตรฐานผลิตข้าว

23 มกราคม 2563 - 12:33 น.
กรมการข้าว,เอ็มโอยู,ลุ่มน้ำโขง,ข่าววันนี้,คมชัดลึก
เศรษฐกิจ

Shares :
เปิดอ่าน 172 ครั้ง

กรมการข้าว เอ็มโอยู 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง​​​​​​​พัฒนามาตรฐานผลิตข้าว ตั้งศูนย์ตรวจสอบและพยากรณ์แมลงศัตรูพืช และเตือนภัยการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน   


23 มกราคม 2563 กรมการข้าว เอ็มโอยู 6 ประเทศลุ่มน้ำโขงพัฒนามาตรฐานผลิตข้าว ตั้งศูนย์ตรวจสอบและพยากรณ์แมลงศัตรูพืช และเตือนภัยการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน   

 

 

 

นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์  อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation :MLC) Special Fund ประจำปี 2018  


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

นายสุดสาคร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation (MLC) Special Fund) ประจำปี 2561 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

 

 

 

 

ทั้งนี้มีสาระสำคัญมุ่งให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในอนาคตต่อสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง มีการปรึกษาหารือการร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของไทยและจีน และร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุน

 

นายสุดสาคร กล่าวอีกว่า การลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานในระดับอนุภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและพยากรณ์แมลงศัตรูพืชและภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

 

 

 

โดยดำเนินการผ่าน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาศูนย์เฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัยของการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง (Development of Center for Monitoring, Forecasting and Warning of Sustainable Rice Production under Climate Change in Mekong – Lancang Sub-Region)  

 

2.โครงการพัฒนาและการดำเนินการตามมาตรฐานการผลิตข้าวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Development and Implementation of Common Rice Production Standard in Mekong-Lancang Sub-Region) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี วงเงินงบประมาณ 27,624,045 บาท

 

 

 

“กิจกรรมโครงการความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คือ ไทย จีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ภายใต้โครงการประกอบไปด้วย การฝึกอบรมร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากรวิทยากร การพัฒนาและแบ่งปันเครือข่ายข้อมูล ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการสอดคล้องกับนโยบายภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

 

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ