นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมเป็นองค์ปาฐกถา ในงานเปิดตัว European Business Position Paper ของปี 2019-2020 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (European Association for Business and Commerce: EABC) ทั้งนี้ นายสรรเสริญ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการหารืออย่างใกล้ชิดระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่ายที่มีมานานหลายศตวรรษ

 

          นอกจากการค้าและการลงทุนระหว่างกันแล้ว ไทยและสหภาพยุโรปยังมีความเชื่อมโยงที่แนบแน่นในด้านสังคมและประชาชน โดยในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรปมาเยือนประเทศไทยถึง 5.5 ล้านคน และชาวไทยก็เดินทางไปสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนี้ เป็นพื้นฐานอันดีในการสร้างความเจริญเติบโตร่วมกันต่อไป

 

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ชี้ให้เห็นถึงนโยบายหลายประการของรัฐบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและการเจริญเติบโตของประเทศไทย โดยเฉพาะนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยนักธุรกิจจากต่างชาติสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ได้ ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เป็นต้น กระทรวงพาณิชย์หวังว่าสมาชิกของสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ จะทราบถึงนโยบายสำคัญเหล่านี้และสามารถใช้สิทธิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้ นอกจากนั้น รัฐบาลไทย มีความมุ่งมั่นในการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า ทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศคู้ค้าทุกประเทศ สนับสนุนองค์การการค้าโลก ปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดีขึ้นเรื่อยๆ ในรายงานการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปีของธนาคารโลก โดยในรายงานล่าสุด ไทยอยู่อันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศ ปรับตัวดีขึ้น 6 อันดับ จากปีที่แล้วอยู่อันดับที่ 27 ซึ่งอันดับปี 2020 นี้ถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ 6 ปี      

 

          สำหรับรายงาน European Business Position 2019-2020 นายแยน เอริกสัน (Mr. Jan Eriksson) ประธานสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ กล่าวว่า รายงานดังกล่าว มีข้อเสนอหลายประการที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นตลาดการค้าและการลงทุนที่มีศักยภาพสูงสำหรับภาคธุรกิจยุโรป โดยเน้นการลดอุปสรรคทางการค้า การเพิ่มการเปิดเสรีการค้าบริการ การปฏิรูปนโยบาย การเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ และเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป      

 

          ในโอกาสนี้ ฯพณฯ เอกอัคราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา (H.E. Mr Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ปี 2562 นี้ เป็นปีที่สำคัญของประเทศไทย โดยไทยได้แสดงบทบาทสำคัญในการเพิ่มความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ทั้งการเป็นประธานการประชุมอาเซียน และการเจรจา RCEP โดย สหภาพยุโรป เล็งเห็นความสำคัญของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศคู่ค้าและศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญ และต้องการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะด้านธุรกิจบริการและการศึกษา รวมทั้งความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

 

          นายสรรเสริญฯ กล่าวปิดปาถกฐา ด้วยการเน้นย้ำความสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกระดับ โดยกระทรวงพาณิชย์ยินดีรับฟังข้อเสนอจากรายงาน European Business Position 2019-2020 และดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาของทั้งสองฝ่ายต่อไป