เปิดฉากแล้ว งานหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก Gift Fair

 

          นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “งานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก Gift Fair ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 29 โดยเปิดพื้นที่แสดงสินค้าหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก เพื่อหนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี เป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ของผู้จัดงานที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในภูมิภาค ให้มีความสามารถแข่งขันได้ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน และมีความทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

 

เปิดฉากแล้ว งานหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก Gift Fair

 

          นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าว ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ผลิตได้ทราบข้อมูลข่าวสารในด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันทำให้ผู้ประกอบการได้รับแนวคิดใหม่ๆ ที่จะนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นต่อไป ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เดินหน้าเข้าสู่เศรษฐกิจ ASEAN Economic Community ซึ่งงานนี้จะเป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญของ จ.เชียงใหม่ และเป็นเวทีการค้าที่สำคัญของภาคเหนือ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเวทีสำหรับของการแสดงโอกาสในการสร้างเครือข่ายของธุรกิจ ซึ่งจะเป็นแนวทางเชื่อมโยงการค้า การลงทุนที่มีศักยภาพระหว่างประเทศ แล้วยังเป็นช่องทางส่งเสริมบทบาทของเศรษฐกิจภูมิภาคในเวทีการค้าโลกต่อไป

 

เปิดฉากแล้ว งานหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก Gift Fair

 

          “ผมเชื่อมั่นว่าการจัดงานหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ และการรับรู้ข่าวสารใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริม ให้มีการพัฒนากระบวนการผลิต และก่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และขีดความสามารถในการผลิตสินค้าของตนเองที่เพิ่มขึ้น ให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อรองรับการขยายตลาด ในขณะเดียวกับผู้บริโภคเองก็จะได้รับการจับจ่ายใช้สอย เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริม สินค้าหัตถกรรม และสินค้า OTOP ในภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป” นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย    

 

เปิดฉากแล้ว งานหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก Gift Fair

 

          ด้าน นางวัชรา จีรประภาพงศ์ ประธานจัดงาน “หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29” Gift Fair 2019 กล่าวว่า งานนี้เป็นการจัดงานที่ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มคลัสเตอร์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ OTOP โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ของขวัญของที่ระลึก ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 400 บูท สำหรับไฮไลท์ของการจัดงานในปีนี้คือ การออกร้านของผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรมจากพื้นที่จ.เชียงราย แพร่ ลำพูน ลำปาง และเชียงใหม่ ของสถาบันพัฒนาสิ่งทอ มาจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด นอกจากนี้  ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กว่า 80 ผลิตภัณฑ์ นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานนี้ด้วย ซึ่งคาดว่าจะเกิดมูลค่าทางการค้าภายในงานกว่า 40 ล้านบาท

 

เปิดฉากแล้ว งานหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก Gift Fair

 

          ด้านนางผ่องพุท รอนไพริน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสาน บ้านศาลาไชย อ.เกาะคา จ.ลำปาง ผู้ผลิตน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึ่งได้ร่วมงานนี้เป็นครั้งแรก กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงาน นอกจากจะให้สินค้าเป็นที่รู้จักแล้ว โดยหลังจบงาน จะขอเข้ารับคำปรึกษากับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากเดิมในเรื่องของระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ได้นานขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่รู้จักและอนาคตก็จะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกขายสู่ตลาดต่อไป 

 

เปิดฉากแล้ว งานหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก Gift Fair

 

          นอกจากนี้ นายจันทร์คำ ปู่เป็ด หรือครูตุ้ย ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหรี่ยง ที่ได้นำมาจำหน่ายในงานนี้ โดยได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ผลตอบรับดีเกิดคาด ต้องขอขอบคุณทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วมงานนี้ ทั้งยังช่วยให้ชาวกะเหรี่ยงในชุมชนมีรายได้มากขึ้นด้วย 

 

เปิดฉากแล้ว งานหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก Gift Fair

 

         สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน งานนี้จะจัดตั้งแต่ วันที่ 29 พ.ย. - 8 ธ.ค.2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 10.00 - 20.30 น.