วันที่ 26 พ.ย.2562 เมื่อเวลา 11:00 น. ที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  สุวรรณภูมิ นายสุธีรัชต์ ศิริพลานนท์ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ) ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการสุขภาพที่ดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน “Your health,We care!!” เพื่อให้ความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ปฎิบัติการในอากาศ เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

 

 

 

            ทั้งในด้านการดูแลความปลอดภัยและการบริการบนเครื่องบินต่อผู้โดยสาร ในทุกเที่ยวบินของการบินไทย

 

 

Your Health, We Care แอร์สจ๊วตการบินไทย เพื่อความปลอดภัย

            โครงการสุขภาพครั้งนี้เป็นปีที่ 3 ที่จัดขึ้นโดย นายพิสุทธิ์ สุทธิสารรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (QV) และ นางสาวพัชราภรณ์ แก้วประสพ ผจก.กองสวัสดิการ และมาตรฐานความปลอดภัยงานบริการบนเครื่องบิน (QV-3)

 

 

Your Health, We Care แอร์สจ๊วตการบินไทย เพื่อความปลอดภัย

            ซึ่งในงานครั้งนี้ได้ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไทที่เข้ามาให้ความรู้และตรวจสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งผู้บริหารอื่นๆในฝ่ายบริการบนเครื่องบินตลอดจนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบินที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาในสถานที่จัดงานหลังเสร็จหน้าที่ภารกิจบนเครื่องบินต่างให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง


   

 

Your Health, We Care แอร์สจ๊วตการบินไทย เพื่อความปลอดภัย    

 

 

          นายสุธีรัชต์ ยังได้กล่าวต่อผู้เข้าร่วมงานว่า  พนักงานต้อนรับทุกคนจะต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปฏิบัติงานบนเครื่องบินเราต้องพร้อมเสมอที่จะทุ่มเทงานบริการและช่วยเหลือผู้โดยสารไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นที่อาจเกิดเหตุการณ์ขึ้นบนเครื่องบิน

 

 

Your Health, We Care แอร์สจ๊วตการบินไทย เพื่อความปลอดภัย

         นายพิสุทธิ์ ได้กล่าว ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดโครงการเพื่อสุขภาพขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานเพื่อทำข่าวเผยแพร่กิจกรรมที่มีคุณภาพของลูกเรือการบินไทยต่อสาธารณะชนและขอบคุณชมรมต่างๆ ที่มาร่วมออกบูธสินค้าเพื่อสุขภาพและสมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ให้ความร่วมมือต่อการจัดงาน

 

Your Health, We Care แอร์สจ๊วตการบินไทย เพื่อความปลอดภัย

 

Your Health, We Care แอร์สจ๊วตการบินไทย เพื่อความปลอดภัย