26 พ.ย.2562 ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวนาปี  โดยรัฐบาลจะช่วยในเรื่องของเงินกู้ เงินจ่ายขาด  ตันละ 1,500 บาท สำหรับเกษตรกรที่เก็บข้าวไว้ เพราะขณะนี้มีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และมีผลกระทบต่อราคาจึงใช้มาตรการดังกล่าวชะลอการปล่อยข้าวออกสู่ท้องตลาด 

 

 

คาดมาตรการช่วยชาวนาเข้าที่ประชุม นบข.6 ธ.ค.นี้

 

 

             นายจุรินทร์ กล่าวว่า ส่วนมาตรการที่ 2 ในส่วนของสถาบันเกษตรกร ที่ช่วยรับซื้อข้าวที่ช่วยรับซื้อข้าวของชาวนา  ก็จะได้รับการช่วยเหลือ  ตันละ 1,500 บาทเช่นเดียวกัน โดยสถาบันได้เงินส่วนต่าง 1,000  บาท และเกษตรกรได้ส่วนต่าง 500 บาท ซึ่งจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการประชุม

 

 

คาดมาตรการช่วยชาวนาเข้าที่ประชุม นบข.6 ธ.ค.นี้

 

          โดยคาดว่า จะนำเข้าสู่ที่ประชุมได้ในวันที่ 6 ธ.ค.นี้ พร้อมยืนยันว่า มาตรการช่วยเหลือชาวนาเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะจะทำให้ชาวนามีเงินส่วนต่างเพียงพอต่อการดำรงชีพ ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตจะเสนอควบคู่กับมาตรการดังกล่าวด้วย โดยจะมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าของเรื่อง ที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม นบข. ควบคู่กับกระทรวงพาณิชย์