26 พ.ย.2562-ทำเนียบรัฐบาล นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง กล่าวถึง มาตรการของขวัญปีใหม่ ที่กระทรวงการคลัง จะมอบให้ประชาชน 4 เรื่อง ประกอบด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส 4 ที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

 

 

 

คลังเตรียมเสนอ 4 มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของขวัญปีใหม่

 

 

                ซึ่งถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่นำมาใช้ เพื่อดูแลเศรษฐกิจไตรมาส 4 ให้ขยายตัวมากกว่าไตรมาส 3 ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 ต่อปี ว่า จะเป็นมาตรการที่ครอบคลุม ทั้งเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจในระดับฐานราก การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานในชุมชน รวมถึงการดูแลเกษตรกร ตั้งแต่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วม ที่ยังมีความยากลำบากอยู่ รวมถึงมาตรการดูแลต่อเนื่องกับการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของไทย

 

 

 

คลังเตรียมเสนอ 4 มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของขวัญปีใหม่

   

              จึงต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้เกิดการหมุนเวียน ทั้งนี้เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีกับการสร้างงานการอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ เศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปีที่เหลือนี้ต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้า อย่างไรก็ตามการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ทำเพียงแค่มาตรการใดมาตรการหนึ่ง แต่จะต้องทำหลายๆ เรื่องพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนขนาดใหญ่