การเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะทำให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเอเชียได้ร่วมลงทุนและเติบโตไปกับดิจิทัลของอาลีบาบา นอกจากเป็นการขยายฐานการลงทุน การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในเอเชียและนักลงทุนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกสามารถซื้อขายได้เกือบตลอดเวลา

 

          จดหมายฉบับนี้เขียนโดยนายแดเนียล จาง ประธานกรรมการและซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป ถึงนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

อาลีบาบา นำหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

 

          เรียน นักลงทุนของอาลีบาบา 

 

          ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณสำหรับความสนใจและการสนับสนุนในการลงทุนกับอาลีบาบา กรุ๊ป วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ในฐานะบริษัทที่มีอายุเพียง 20 ปี นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สดใสของบริษัท

 

          โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจัทัล เราอยู่ในยุคที่มีความพิเศษเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายและโอกาสต่างๆ มากมาย ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ อาลีบาบาจะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้บริษัทยึดมั่นต่อพันธกิจและพัฒนานวัตกรรมและสร้างคุณค่าเพื่อสังคม ผู้ค้า ผู้บริโภคและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ผมอยากแชร์ปรัชญา แผนการและสิ่งที่เราจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

 

เป็นบริษัทที่ดีที่ดำเนินกิจการเป็นเวลา 102 ปี

          อาลีบาบาเป็นบริษัทที่ถูกขับเคลื่อนโดยพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรของเรามาจากความเชื่อในการเป็นคนดีและสังคมที่ดี ท่ามกลางเศรษฐกิจดิจิทัล เราคำนึงถึงสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ดำรงอยู่ได้ ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของบริษัท เราได้มีการปรับพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมของเรา

 

          พันธกิจดั้งเดิมของเรา "การทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก" ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ "102 ปี" ของเราเพราะเราต้องการเป็น บริษัทที่ดี ที่ดำเนินการเป็นเวลา 102 ปี เป้าหมายของอาลีบาบาไม่ใช่การเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือแข็งแกร่งที่สุด เราต้องการเป็นบริษัทที่มุ่งทำความดี สร้างพลังงานบวกให้แก่สังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและตอบสนองความของพนักงานและผู้ถือหุ้น

 

          ในขณะเดียวกัน เราได้ปรับปรุงค่านิยมหลัก 6 ประการของอาลีบาบา โดยแทนที่ค่านิยมดั้งเดิมด้วยถ้อยคำเรียบง่ายแค่แฝงไปด้วยความหมาย แต่ละข้อเป็นตัวแทนของเรื่องราวสำคัญของบริษัท สะท้อนค่านิยมด้านวัฒนธรรมองค์กรและการตัดสินใจต่อประเด็นที่ยากลำบาก  ค่านิยม 6 ประการได้แก่

 

          ลูกค้ามาก่อน พนักงานมาเป็นอันดับสอง และผู้ถือหุ้นอันดับสาม ความเชื่อใจทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่าย การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่แน่นอน ผลลัพธ์ที่ดีสุดของวันนี้ คือมาตรฐานของวันพรุ่งนี้ ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ แล้วตอนไหน ถ้าไม่ใช่เรา แล้วจะเป็นใคร ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง ทำงานให้มีความสุข วัฒนธรรมองค์กรของอาลีบาบาฝังรากลึกอยู่ในค่านิยมหลักของบริษัทและมีส่วนช่วยผลักดันให้เรามาอยู่จุดนี้ได้ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้หากยึดมั่นในพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม

 

กระบวนทัศน์ทางธุรกิจใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

          สิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลประสบความสำเร็จคือการบูรณาการระหว่างอินเทอร์เน็ตและการผลิต การเกษตร การบริการและการทำงานร่วมกับภาครัฐในมิติต่างๆ ทำให้เกิดเป็นกระบวนทัศน์ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ที่อาศัยหลักการของความโปร่งใส การแบ่งปัน ความร่วมมือและความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งต่างจากโมเดลแบบได้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว (zero-sum) โดยการให้ความสำคัญของผลประโยชน์ของลูกค้าและการสร้างค่านิยมร่วมกัน เทคโนโลยีดิจิทัลจะสร้างโอกาสที่ดีแก่ทุกฝ่ายและทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในสังคม อาลีบาบามีความใส่ใจที่จะอุทิศให้กับสังคมโดยการกำหนดกระบวนทัศน์ทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

 

          หลัง 20 ปีแห่งการพัฒนา อาลีบาบาเปลี่ยนโฉมจากบริษัทอีคอมเมิร์ซมาเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมีอีโคซิสเท็มที่ล้อมรอบไปด้วยการค้าทางดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน สมาร์ทโลจิสติกส์ คลาวด์ คอมพิวติ้งและ บิ๊กดาต้า เรามีพาร์ทเนอร์และผู้ให้บริการในธุรกิจดิจิทัลของเรา เพื่อรองรับผู้บริโภคและวิสาหกิจต่างๆ เราสร้างและกระตุ้นการบริโภครูปแบบใหม่และช่วยวิสาหกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เราหวังว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 10,000 รายและพัฒนาบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทหน้าใหม่ให้กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวันหน้า

 

เป้าหมายและกลยุทธ์ในอนาคตของเรา

          เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เราได้เปิดเผยเป้าหมายทางกลยุทธ์ของเราใน 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ การรองรับผู้บริโภคระดับโลก ซึ่งกว่า 1 พันล้านรายจะเป็นผู้บริโภคชาวจีนและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคบนแพลตฟอร์มกว่า 10 ล้านล้าน หยวน เป้าหมายระยะยาวของบริษัทภายในปี 2579 คือการรองรับผู้บริโภคกว่า 2 พันล้านรายทั่วโลก สร้างงานกว่า 100 ล้านอัตรา และจัดเตรียมโครงสร้างที่จำเป็นที่จะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 10 ล้านธุรกิจให้ทำกำไรจากแพลตฟอร์มของเรา เพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับเป้าหมายเหล่านี้ เราจะต้องต่อยอด 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์ระดับโลก การบริโภคภายในประเทศ และบิ๊กดาต้า โดยคลาวด์คอมพิวติ้ง

 

          1.กลยุทธ์ระดับโลกคืออนาคตของอาลีบาบา กรุ๊ป เราเชื่อว่าการเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลและการค้าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ไร้พรมแดน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม อาทิ การค้า การเงิน และโลจิสติกส์จะทำให้การซื้อขายระหว่างแต่ละประเทศและตลาดต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้การทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลกเกิดขึ้นอย่างแท้จริง เราจะยึดมั่นกลยุทธ์ go-to-market ได้แก่ การซื้อระดับโลก การขายระดับโลก การชำระเงินระดับโลก การจัดส่งระดับโลกและความสนุกสนานระดับโลก เพื่อสร้างความเติบโตและรุ่งเรืองในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนี้

 

          2.การบริโภคภายในประเทศ คืออนาคตของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการลงทุนและการส่งออกไปยังเศรษฐกิจที่พึ่งพาการบริโภค  ปัจจุบันตลาดค้าปลีกของอาลีบาบามีผู้ใช้บนสมาร์ทโฟนจำนวน 785 ล้านรายต่อเดือน ผู้ใช้เหล่านี้มีการใช้จ่ายเป็นประจำ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และเป็นตัวแทนของพลังการบริโภคของจีนในอนาคต 

 

          ศักยภาพในการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศเป็นผลมาจากการกลายเป็นเมือง การกำเนิดของชนชั้นกลางกว่าหลายร้อยล้านคนและการที่ผู้บริโภคเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง เทรนด์เหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดโอกาสในการบริโภคมากขึ้น

 

          การผลิตสินค้าและนำเสนอบริการที่หลากหลาย เราหวังว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม  นอกจากนี้ยังเป็นการกำหนดโมเดลโดยใช้บิ๊กดาตาและนวัตกรรมช่วยผู้ค้าให้เข้าถึงตลาดได้โดยตรง และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในหมู่ผู้บริโภคด้วย

 

          3.บิ๊กดาต้าและคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัลของอาลีบาบาไม่เพียงจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญแต่การนำข้อมูลมาใช้อย่างชาญฉลาดก่อให้เกิดธุรกิจที่มีอีโคซิสเท็มที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เราเชื่อว่าในยุคดิจิทัล ความสามารถในการผลิตขึ้นอยู่กับระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง 

 

     

 

อาลีบาบา นำหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

 

          ในอนาคตธุรกิจทุกประเภทจะกลายเป็นบริษัทเทคฯ ที่พึ่งพาอินเทอร์เน็ต เพราะบิ๊กดาต้าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจและระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ โอกาสของอาลีบาบานอกจากการยกระดับอุตสาหกรรมบางประเภทคือการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทุกประเภท ดังนั้นเราลงทุนอย่างมหาศาลในการพัฒนาระบบปฏิบัติการทางธุรกิจของบริษัทซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการค้าดิจิทัล เทคโนโลยีทางการเงิน สมาร์ทโลจิสติกส์และระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเรา เราหวังว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะเกิดขึ้นในท้ายที่สุด

การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและอนาคตของเรา

          วัฒนธรรมคือรากฐานของอาลีบาบา ในขณะที่นวัตกรรมต่างคือดีเอ็นเอของเรา ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาและลองใช้โมเดลบรรษัทภิบาลโดยอาศัยโครงสร้างของพาร์ทเนอร์ชิพที่มีอยู่ เรายืนหยัดในระบบพาร์ทเนอร์ชิพของเรา เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรที่มีพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมเป็นส่วนประกอบสำคัญคงอยู่ต่อไป

 

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา เราได้ยกระดับทีมผู้บริการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาในอนาคต  ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอและท้าทายตัวเองอยู่ตลอด เราใช้วิธีการเดียวกันนี้กับการพัฒนาบุคลากรของเรา ดังนั้นเราต้องค้นหาผู้ที่กล้าจะเปลี่ยนแปลงอนาคต ผลักดันให้คนรุ่นใหม่รู้จักสร้างสรรค์และลองอะไรใหม่ๆ ให้โอกาสผู้หญิงในการดำรงตำแหน่งระดับสูงและสนับสนุนความหลากหลายเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลก  เราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและนึกถึงอนาคต เราต้องการให้โลกนี้มีความเห็นอกเห็นใจและมีแต่พลังบวกเพราะอาลีบาบา

 

สถานการณ์ที่ฮ่องกง

          ตอนที่อาลีบาบานำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2557 เราพลาดโอกาสในฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย ฮ่องกงจัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ หลายปีที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนตลาดการลงทุนในฮ่องกง ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลง เรายังคงเชื่อว่าโอกาสการลงทุนในฮ่องกงเป็นไปในทิศทางที่ดี เราหวังว่าเราจะสามารถสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นไม่มากก็น้อยแก่ตลาดฮ่องกง

 

          สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของอาลีบาบา มีคำพูดที่ได้ยินบ่อยๆ "จะเชื่อต่อเมื่อได้เห็น" และอนาคตเป็นของคนที่มี"ความเชื่อ" อาลีบาจะไม่หยุดพยายามและมีความมุ่งมั่นต่อไป

 

          แดเนียล จาง ประธานกรรมการและซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป