บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ UMITRON สตาร์ทอัพด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของญี่ปุ่น นำเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  นายฮิเดกิ มากิฮาระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น และนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงาน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 

 

ซีพีเอฟ จับมือ UMITRON พัฒนานวัตกรรมการทำฟาร์มกุ้ง


          น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ตกลงร่วมมือกับ UMITRON ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพชั้นนำของญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Open Innovation ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจจับคู่กับสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น-ไทย ช่วยกันพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมของไทย โดย UMITRON มีความสามารถด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงในการเพาะเลี้ยงปลาทะเลที่ยั่งยืน จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของซีพีเอฟให้เกิดความยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อการบริโภค ตามมาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่กระแสโลกให้ความสำคัญ  
 

ซีพีเอฟ จับมือ UMITRON พัฒนานวัตกรรมการทำฟาร์มกุ้ง

 

          "UMITRON จะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านอวกาศ, Internet of Things (IOT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการเพาะเลี้ยงกุ้งได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันสามารถตอบโจทย์ปัญหาระดับโลกในเรื่องความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" น.สพ.สุจินต์ กล่าว

 

ซีพีเอฟ จับมือ UMITRON พัฒนานวัตกรรมการทำฟาร์มกุ้ง

 

          ด้านนายมาซาฮิโกะ ยามาดะ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง UMITRON บอกว่า บริษัทจะนำความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพาะเลี้ยงปลาทะเลญี่ปุ่น มาพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งให้มีความยั่งยืนในทุกมิติ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการเพาะเลี้ยงกุ้งของซีพีเอฟได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ขณะเดียวกันช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นำภาคเกษตรกรรมไทยสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่สอดคล้องกันระหว่างซีพีเอฟและ UMITRON
 

ซีพีเอฟ จับมือ UMITRON พัฒนานวัตกรรมการทำฟาร์มกุ้ง

 

          ทั้งนี้ UMITRON จะเริ่มศึกษาและพัฒนานวัตกรรมในระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งในฟาร์มระบบปิดของ ซีพีเอฟ ที่ฟาร์มบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี เป็นแห่งแรก โดยจะมีการบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบสร้างต้นแบบการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยต่อไป.