คมชัดลึกออนไลน์ 23 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เศรษฐกิจ

อุตตม ชี้เงินออมแหล่งทุนพัฒนาประเทศ

31 ตุลาคม 2562 - 15:45 น.
อุตตม,วันออมแห่งชาติ,สหกรณ์,แหล่งทุนพัฒนาประเทศ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เศรษฐกิจ

Shares :
เปิดอ่าน 461 ครั้ง

อุตตม หนุนการออมเชื่อเป็นแหล่งทุนพัฒนาประเทศ เผยภาคสหกรณ์ยอดสูงลิ่วกว่า 2.30 ล้านล้านบาท ตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาท  


 

 

 

31 ตุลาคม 2562 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในการเปิดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่า การออมนอกจากจะทำให้ประชาชนผู้ออม มีความมั่นคงในชีวิตแล้ว ยังส่งผลต่อประเทศชาติด้วย ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตสูงด้วย ย่อมส่งผลต่อสถานการณ์การออมในภาพรวมของประเทศ ให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืนตามไปด้วย เพราะถ้าประเทศเรามีเงินออมที่เพียงพอ ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนแห่งหนึ่งของประเทศที่นำไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 

 

 

 

 

​จากรายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ภาวะสังคมไทย ปี 62 หนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น สร้างความตกใจให้กับประชาชนคนไทยไม่น้อย ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศชาติในอนาคต อย่างไรก็ดี อีกด้านหนึ่ง เราก็มีกระแสข่าวที่ดีว่าคนไทยมีการออมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรัฐบาล พยายามส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเพิ่มขึ้น โดยการสร้างช่องทางต่าง ๆ ไว้สำหรับคนหลากหลายกลุ่ม เช่น ขบวนการสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมในรูปแบบต่างๆ กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น เช่นเดียวกับรัฐบาล  

 

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รัฐบาลกำหนดนโยบายหลัก 12 ด้าน ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยได้กำหนดเรื่องการออมเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาลในการปฏิรูประบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุอย่างทั่วถึง พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ และเป็นช่องทางการออมของประชาชน

 

 

 

 

พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน ที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกคน เข้าถึงระบบการออม และการลงทุนระยะยาว ให้สามารถรองรับพฤติกรรม และวัฎจักรชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพ และลดต้นทุน พัฒนาขีดความสามารถ ในการดำเนินงานขององค์กรการเงินชุมชน และสหกรณ์ทุกระดับ และพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงิน แก่ประชาชน ตลอดจนการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงิน ให้มีความมั่นคง

 

​พลตำรวจโท วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ในปี 2561 ภาคสหกรณ์ไทยมีเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเงินออมกว่า 2.30 ล้านล้านบาท และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกกว่า 200,000 บาท โดยชสอ.ได้จัดงานวันออมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 โดยในระยะแรกร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

การจัดงานวันออมแห่งชาติในวันนี้ ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท รณรงค์กิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ทั่วประเทศกำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562  โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมการ เดิน-วิ่ง-ปั่น รณรงค์วันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

 

ร่วมกับสหกรณ์ทุกประเภทในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ กิจกรรมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดย พระพยอม กัลยาโณ และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และการมอบโล่เกียรติคุณแก่สมาชิกที่มีการออมดีเด่น และสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 โดยตั้งเป้าการรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาท รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกประชาสัมพันธ์ ชสอ. โทร. 02 496 1199 ต่อ 321

 

 

 

 


​นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดและการออมว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องขาดมิได้ ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ก็ตาม ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาคประชาชน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง สมาชิกรวมกว่า 12 ล้านคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้การเงินของประเทศไทยมีความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 


 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ