จากกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมจะตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า(จีเอสพี) ของประเทศไทยในอีก 6 เดือน อ้างว่าไทยไม่สามารถแก้ปัญหาแรงงานให้เป็นไปตามหลักสากลได้นั้น

 

          ล่าสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2562 - ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า  วันนี้ เวลา 14.00 น. ได้เชิญปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารในกระทรวงหารือเป็นกรณีพิเศษที่กระทรวงแรงงาน เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

 

          "ปัญหาด้านแรงงาน ขณะนี้มีเพียงปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะเรื่องของแรงงานภาคประมง ที่ยังมีข้อสังเกตว่าไทยยังไม่ทำตามหลักสากล  ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคง จึงต้องมีการทำงานประสานกับหน่วยงานภายนอกด้วย" ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าว

 

        ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ที่สหรัฐให้เวลา 6 เดือน มั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหาได้จนเป็นที่พอใจ แต่ปัญหาคือ ในการขู่ตัดจีเอสพีของสหรัฐครั้งนี้จะต้องมาวิเคราะห์ด้วยว่าเป็นเฉพาะเรื่องของแรงงานหรือมีอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยหรือไม่ ถ้ามี เรื่องนั้นคืออะไร ดังนั้นจึงต้องมาหารือกัน 

 

 

หม่อมเต่า เรียกประชุมด่วนหารือสหรัฐตัดจีเอสพีจากเหตุแรงงาน

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง