คมชัดลึกออนไลน์ 2 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เศรษฐกิจ

กคช.เล็งพัฒนาชุมชนทุ่งสองห้องเชื่อมขนส่งยกระดับคุณภาพชีวิต

7 ตุลาคม 2562 - 00:00 น.
การเคหะแห่งชาติ,ชุมชนทุ่งสองห้อง,ระบบขนส่ง
เศรษฐกิจ

Shares :
เปิดอ่าน 125 ครั้ง

กคช.เตรียมพัฒนาชุมชนทุ่งสองห้องพร้อมเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะการเคหะแห่งชาติมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย7 ตุลาคม 2562 นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยในหลากหลายรูปแบบให้ครอบคลุมในทุกความต้องการของประชาชน  

 

 

รวมถึงยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคม ด้วยการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในราคาที่สามารถรับภาระได้ และปัจจุบันการเคหะแห่งชาติยังได้มีแผนการเดินหน้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติให้น่าอยู่น่าอาศัยมากยิ่งขึ้นและพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้เล็งเห็นว่าโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องเป็นชุมชนขนาดใหญ่ รวมถึงยังตั้งอยู่ใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะที่สำคัญ อาทิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ทางยกระดับอุตราภิมุข และรถไฟฟ้าสายสีแดง การเคหะแห่งชาติจึงได้ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง พร้อมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับสถานีรถไฟฟ้าการเคหะ (รถไฟฟ้าสายสีแดง) ที่กำลังจะเปิดใช้งานในช่วงต้นปี 2564

 

 

 

 

เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการและสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบและในโครงการให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยังเป็นการยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยของชุมชน ด้วยการเชื่อมต่อโครงการไปสู่ระบบขนส่งสาธารณะ สร้างความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น พร้อมเป็นการสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนจากชุมชน ประมาณ 6,000 รายต่อวัน 

 

 

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้มีการเตรียมแผนการปรับปรุงโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องในเบื้องต้นให้สอดรับกับระบบขนส่งมวลชนที่จะเกิดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ได้แก่ การปรับปรุงห้องว่าง และสร้างความเชื่อมั่นกับผู้อยู่อาศัยต่อกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีภายในระยะเวลา 1 – 3 ปี ระยะกลาง ได้แก่ การพัฒนาโครงการฟื้นฟูเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง

 

 

 

 

ทั้งทางกายภาพ และสังคม ให้พร้อมต่อการขยายตัวของเมือง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 3 – 5 ปี และระยะยาว ได้แก่ แผนการศึกษารูปแบบของการจัดการโครงการภายหลังการดำเนินการเชิงนโยบายที่จะมุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะมีระยะเวลาในดำเนินการประมาณ 10 ปี

 

รวมทั้งยังได้มีแนวทางเร่งด่วนในการดำเนินการเบื้องต้น คือ การจัดทำแผนในการจัดระเบียบพื้นที่ร้านค้าด้านล่างอาคาร 1 - 2 ให้มีความสะดวกความสบายเพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงยังได้วางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโครงการโดยรอบให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังได้วางแผนปรับปรุงภายในอาคารให้มีความทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-กคช.โชว์ผลงานการพัฒนาชุมชนในจ.พิษณุโลก
-"กคช."คืนกำไรสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนห่างไกล
-กคช.เปิดรับผู้รับจ้างบริหารขายโครงการที่อยู่อาศัย
-กคช.สานต่อโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

 

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ