25  สิงหาคม 2562 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

 

ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) ในสาขาแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ต่อยอดนักออกแบบ นักศึกษา และทายาทธุรกิจ ให้มีความสามารถในการทำธุรกิจและเติบโตอย่างมีศักยภาพ ด้วยการยกระดับองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าที่มีดีไซน์โดดเด่นและเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม (High Value Added)
เช่น นวัตกรรมการเขียนลายจากยางกล้วย เป็นการใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับนวัตกรรมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต การใช้เทคโนโลยีตกแต่งสำเร็จช่วยเพิ่มฟังชั่นการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น กระเป๋าเป้สะท้อนน้ำเสื้อผ้า ป้องกันยุง

 


รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable) เช่น ผลิตภัณฑ์สีย้อมธรรมชาติจากคราม หรือการนำแนวคิด Circular economy มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการเชื่อมโยงผู้ประกอบการจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองและผู้ประการผลิตสินค้าผ้าไทย โดยใช้ผ้าไทยที่เหลือจากการตัดเย็บมาเสริมแต่งลงบนเสื้อผ้ามือสอง

 

 

 

นอกจากนี้ ภารกิจหลักในการยกระดับผู้ประกอบการรายใหม่ ที่เรียกว่า SME Early Stage ถือเป็นการจุดประกายความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2562 มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น  602 ราย และสสว. ได้คัดที่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพด้วยการจัดกิจกรรมทดสอบตลาด 85 ราย กิจกรรม “การเชื่อมโยงเข้าสู่การส่งเสริมด้านการตลาด”ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2562 ณ Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

 

 

“งานนี้ จะมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Early Stage ร่วมจำหน่ายสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่มีดีไซน์กว่า 85 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ และของที่ระลึก (ขอรายละเอียดของสินค้าแต่ละประเภท) เปิดโอกาสให้เข้าสู่ช่องทางค้า B2C ส่งผลให้ผู้ประกอบการใหม่ได้เกิดอย่างแข็งแกร่ง (Born Strong) และมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจของตนเองให้เกิดในระดับสากล (Born Global) โดยคาดว่า จะสร้างรายได้จากงานนี้กว่า 1.5 ล้านบาท