อิมแพ็ค จับมือพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ประกาศความพร้อมจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีคอนกรีตระดับภูมิภาค หรือ อินเทอเมท อาเซียน และ คอนกรีต เอเชีย ขับเคลื่อนยุทธศาตร์ชาติด้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคมระบบรางที่มีกว่า 48 โครงการ มูลค่ากว่า 2.8 ล้านล้านบาท ในงานรวบรวมสินค้าเทคโนโลยีเครื่องจักร 300 แบรนด์ชั้นนำมาจัดแสดง พร้อมการสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของประเทศไทย และการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ คาดดึงคู่ค้าเจรจาธุรกิจกว่า 450 นัดหมาย และแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้างกว่า 5,000 รายร่วมงานระหว่างวันที่ 5 -7 กันยายน 2562 ณ อาคาร 9–10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

             นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางยุค 4.0 สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และแผนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนโครงข่ายพัฒนาระบบรางทั้งในเขตเมืองและระหว่างเมือง ในอนาคตทั้ง 14 สายในกรุงเทพ ให้ครบถ้วน 557 กิโลเมตร รวมถึงการยกระดับการให้บริการที่ดี มีการบูรณาการเชื่อมต่อ ลดภาระของประชาชนในการเดินทาง ราคาเป็นธรรม เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขในการเดินทาง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดระยะเวลาในการเดินทาง ทำให้ครบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น ส่งเสริมและขับเคลื่อนสมรรถนะทางเศรษฐกิจของชาติ สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายรรไฟระหว่างเมือง ที่ต้องเร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่                ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว 1,314 กิโลเมตร ทั้งในส่วนรถไฟทางคู่ และรถไฟทางสายใหม่ รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรถไฟเสริมสมรรถภาพทางด้านการอาณัติสัญญาณ และการให้บริการที่มุ่งสู่การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการให้บริการ ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงสุด 
            สำหรับการพัฒนาโครงข่ายความเร็วสูง ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างการดำเนินการสร้าง 2 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพ-นครราชสีมา และรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน หน้าที่ของกรมรางคือการบูรณาการโครงข่ายทางรถไฟในเมือง และระหว่างเมืองทั้งหมดให้เกิดการบูรณาการระหว่างกัน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป โดยโครงการที่กล่าวมานี้จำเป็นต้องใช้ทั้งแรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ ในการก่อสร้างอย่างมหาศาล รวมไปถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การก่อสร้าง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แข็งแรง และมีอายุการใช้งานแบบยั่งยืน 
                 นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมฯ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตลาดก่อสร้างของประเทศไทยทางสมาคมฯ ในฐานะเจ้าภาพร่วมของ INTERMAT ASEAN จะจัด TCA Lounge เพื่อให้ผู้แสดงสินค้าสามารถพบปะกับนักลงทุนนอกจากจัดแสดงสินค้าแล้วภายในงานยังมีสัมมนาที่น่าสนใจจาก บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจที่มีกว่า 450 นัดหมาย พร้อมกันนี้โซน CONCRETE ASIA จะสาธิตการตกแต่งพื้นคอนกรีตแบบสามมิติ โชว์นวัตกรรมการขึ้นรูปวัสดุเซรามิกส์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 5,000 ราย ตลอด 3 วันจัดงานระหว่างวันที่ 5 -7 กันยายน 2562 ณ อาคาร 9–10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.concrete-asia.com และ www.asean.intermatconstruction.com