royal coronation
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เศรษฐกิจ

"นาวาตรี วรวิทย์"ติดตามความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.ท่องที่ยว

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 - 04:58 น.
นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร
Shares :
เปิดอ่าน 6,036 ครั้ง

"นาวาตรี วรวิทย์"ติดตามความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.ท่องที่ยว

     เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม รมว.  

นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร


         ซึ่งล่าสุด กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ได้ดำเนินการยกร่างและหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยนำข้อมูลความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ที่ครอบคลุมเรื่องของ ความปลอดภัยสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกรมการท่องเที่ยว จำนวน 56 มาตรฐาน รวมทั้งแนวทางของกฎหมาย จากต่างประเทศ และ ISO ในเรื่อง Adventure Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย รวมกันทั้งหมดนี้เพื่อนำมาออกแบบร่างพระราชบัญญัติฯ  ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวต่อไป(big smile)

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ