คมชัดลึกออนไลน์ 23 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เศรษฐกิจ

"พาณิชย์" จับมือภาครัฐ-เอกชนผลักดันการค้าชายแดน

30 มีนาคม 2562 - 17:08 น.
กาญจนบุรี,พาณิชย์,จับมือภาครัฐ,เอกชน,ผลักดันการค้าชายแดน,การลงทุน,ไทย-เมียนมา
เศรษฐกิจ

Shares :
เปิดอ่าน 459 ครั้ง

"พาณิชย์" ลงพื้นที่กาญจนบุรี จับมือภาครัฐและเอกชนผลักดันการค้าชายแดน มั่นใจช่วยผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนไทย-เมียนมาขยายตัวได้เพิ่มขึ้น


 

          นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณด่านพุน้ำร้อนและด่านเจดีย์สามองค์ โดยได้ประชุมหารือและรับฟังปัญหาการค้าชายแดนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเครือข่ายธุรกิจ Bizclub สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และผลักดันให้การค้า การลงทุน ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาขยายตัวเพิ่มขึ้น

 

 

          สำหรับประเด็นที่ได้มีการหารือ ได้แก่ เร่งรัดให้มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบ้านพุน้ำร้อน - บ้านทิกิ - เมืองทวายโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเมียนมา การติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างด่านพุน้ำร้อนและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการนำเข้าส่งออกสินค้า เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก การยกระดับด่านพระเจดีย์สามองค์จากจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ  การผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาด่านพระเจดีย์สามองค์ทั้งในประเด็นพื้นที่ทับซ้อน และให้เมียนมาเปิดด่านพญาตองซูของเมียนมาที่ตรงข้ามกับด่านของไทยโดยเร็ว และ ไทยควรใช้ประโยชน์จากแรงงานวัยหนุ่มสาวของเมียนมา ด้วยการตั้งโรงงานในบริเวณชายแดน เช่น บริษัทบาซินี่ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ที่ตั้ง ณ ชายแดนอำเภอสังขละบุรี ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีผู้ผลิตจากไต้หวันได้เข้ามาลงทุนที่ชายแดนสังขละบุรี เช่นกัน

 

         นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ด่านบ้านพุน้ำร้อน ตลาดการค้าชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ ตลาดการค้าชายแดนพญาตองซู เมืองพญาตองซู ประเทศเมียนมาด้วย

 

 

          นายวันชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ผ่านการกำหนด "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" (Special Economic Zone : SEZ) ขึ้น โดยครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้ กรมฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความพร้อมในการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้เป็นต้นแบบของด่านการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดนของไทยได้ในอนาคตจึงได้มีการติดตามสถานการณ์ จากทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

 

          สำหรับการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2560 มีมูลค่ารวม 64,447.71 ล้านบาท ในส่วนของปี 2561 มีมูลค่ารวม 75,824.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.65% สำหรับสถิติการค้าชายแดนรายปีทางด้านด่านศุลกากรสังขละบุรี ปี 2560 มีมูลค่ารวม 64,155.13 ล้านบาท และปี 2561 มีมูลค่ารวม 75,505.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.69% ส่วนจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ปี 2560 มีมูลค่ารวม 292.58 ล้านบาท และปี 2561 มีมูลค่ารวม 320.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.42% โดยสินค้าหลักที่นำเข้าจากเมียนมา คือ ก๊าซธรรมชาติ สัตว์น้ำ และสินค้าส่งออกไปเมียนมา คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี.

 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ