“บมจ.ซีพี ออลล์” จัดงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2562” (CP All Education Forum 2019) ส่งเสริมนโยบายการศึกษาร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของประเทศ ผ่านการใช้หลักสูตรการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พร้อมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 24,000 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 1,360 ล้านบาท แก่เยาวชนที่ศึกษาในปัญญาภิวัฒน์ฯ และสถาบันเครือข่าย โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การศึกษาไทยแห่งอนาคต” นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีเสวนาพิเศษหัวข้อ “การศึกษาไทยในฝันของ GEN Y” โดยกูรูด้านการศึกษาไทย

            ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การศึกษาไทยแห่งอนาคต” โดยได้กล่าวถึงระบบการศึกษาของไทย ที่ต้องปรับตัวให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเท่าทัน เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก หลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศชั้นนำ ต่างปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งสำหรับประเทศไทยจะต้องหาวิธีรับมือกับเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพราะนับจากนี้ กลุ่มเยาวชนที่กำลังจะสมัครเรียนในระดับอุดมศึกษา ถือเป็นกลุ่มคน Gen Z ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

             “เยาวชนกลุ่ม Gen Z จัดเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ความฉลาด มีความคิดพัฒนาที่แตกต่างจากรุ่นเก่า การเรียนการสอนแบบท่องจำตามตำราเรียนไม่สามารถตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทั้งหมด การศึกษาหาความรู้บนโลกดิจิทัลถือเป็นสิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เพียงเกิดเฉพาะในไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกประเทศทั่วโลก การพัฒนาการศึกษาให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงจึงถือเป็นสิ่งที่สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องตระหนักถึงการสร้างระบบการศึกษาแห่งอนาคต ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดเป็น 2 สถาบันการศึกษาที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเชื่อว่าทั้ง 2 สถาบัน จะมีการพัฒนาต่อยอดระบบการศึกษาในยุค 4.0 พร้อมเป็นต้นแบบของการศึกษาในประเทศต่อไป” ศ.คลินิก นพ.อุดมฯ กล่าว

              ด้าน นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM) นอกจากนี้ยังได้เปิดศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 20 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อรองรับนักเรียนที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ต้องทิ้งถิ่นกำเนิด เพราะสามารถเรียนได้ในจังหวัดบ้านเกิดหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้รูปแบบการสอนในระบบ VDO Conference  สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ ใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง หรือ Work-based Education เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่พัฒนาเยาวชนให้ได้ทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริงเหมาะกับโลกในยุคปัจจุบัน

        

        ทั้งนี้ การเรียนรู้ด้านธุรกิจควบคู่กับการเสริมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริง คือ จุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่การเป็นเจ้าของกิจการเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Work-based Education มาพัฒนาสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์นโยบายด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT), สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM), ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือ ได้ผลิตเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม ไปแล้วกว่า 30,000 คน โดยในปี 2562 ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาอีกจำนวนกว่า 24,000 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,360 ล้านบาท ให้กับนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยและเป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ นั่นคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน”