ข่าว

 "เชฟชุมชน"กระตุ้นเศรษฐกิจจ.ระยอง!

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

 "เชฟชุมชน"กระตุ้นเศรษฐกิจจ.ระยอง ททท.ผนึกรัฐ-เอกชนสู่ท่องเที่ยวยั่งยืน

 

                กลายเป็นกิจกรรมต้นแบบเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารให้แก่ประเทศไทยระดับมหภาค หลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจับมีือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีซี เปิดโครงการ “เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” หวังยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจากระดับชุมชนให้สามารถชูโรงดึงดูดการท่องเที่ยว พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเป็นรูปธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ 4 กิจกรรมหลัก 

 "เชฟชุมชน"กระตุ้นเศรษฐกิจจ.ระยอง!  "เชฟชุมชน"กระตุ้นเศรษฐกิจจ.ระยอง!

              ประกอบด้วย การฝึกอบรมเชฟชุมชน โดยเชฟชื่อดังทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมปฏิบัติฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการร้านอาหารเชฟชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี  ภายใต้การสนับนสนุนของพีทีที โกลบอล เคมิคอล ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนให้มีมาตรฐาน และดึงดูดใจผู้บริโภค พร้อมนำมาประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านอาหารปลอดภัย การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ สุดท้ายการสนับสนุนอุปกรณ์เริ่มต้นแก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ

                “เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเป็นการต่อยอดจากนโยบายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารหรือ “Gastronomic destination” และเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่ม Gen X และ Gen Y ที่นอกจากจะมีจุดหมายเพื่อพักผ่อน หรือเยี่ยมญาติและครอบครัวแล้ว กิจกรรมการกินไปพร้อมกับการท่องเที่ยวในทริปนั้นๆ ยังเป็นพฤติกรรมหลักที่พบเห็นกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งการสร้างอาหารที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นนั้น จะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการท่องเที่ยว เป็นการใช้อาหารเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดและกระจายรายได้ไปยังชุมชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน” 

                  วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยกับ “คม ชัด ลึก” ถึงการสร้างร้านอาหารเชฟชุมชนเป็นเสมือนการสร้างอุปทานให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวสีเขียว เพราะในปัจจุบันความต้องการของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทั้งนี้การอยู่บนรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และคาดหวังให้ร้านอาหารเชฟชุมชนพัฒนาไปข้างหน้าและเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุข

                สำหรับจีซีได้ให้การสนับสนุนโดยนำนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในโครงการ ส่งเสริมด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน โดยได้จัดทำบรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้ พร้อมกันนี้ยังได้สร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตอกย้ำและปลูกจิตสำนึกให้เชฟชุมชนมีแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด 

               วราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับเชฟชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนั้น ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมีเซเลบริตี้เชฟและจิตอาสาชื่อดัง ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน พร้อมพัฒนาเมนูเด็ดของท้องถิ่นที่รังสรรค์โดยเชฟชุมชน ให้มีมาตรฐานทั้งในด้านรสชาติและภาพลักษณ์ ตลอดจนจัดฝึกอบรมและปฎิบัติการพัฒนาเมนูอาหารถิ่นและเมนูอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยว (Amazing Thai Taste) นำโดยเชฟชุมพล แจ้งไพร มิชลินสตาร์เชฟอาหารไทย 

             โครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง ซึ่งจีซีได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 และประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสามารถให้แก่เชฟชุมชนใน จ.ระยอง มีการกระจายรายได้ และเกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารแห่งใหม่ของชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดความยั่งยืนร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องให้แก่ชุมชนด้วย

 

  เปิด“10 เมนูเด็ดประจำจังหวัดระยอง

              พีทีที โกลบอล เคมิคอล  ร่วมกับจังหวัดระยอง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) คัดเลือกสุดยอดเชฟชุมชน ในโครงการเชฟชุมพลสร้างเชฟชุมชน โดยพีทีที จีซี ที่สร้างสรรค์เมนูโดนใจ ซึ่งเชฟชุมพล เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ได้พัฒนาสูตรอาหาร 10 เมนูจากวัตถุดิบพื้นถิ่นและส่งมอบให้จังหวัดระยองเพื่อให้เป็นเมนูประจำจังหวัด สานต่อการพัฒนาอาหารถิ่นระยองให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ พร้อมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยอาหาร กระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจ จ.ระยอง

                 สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที จีซี เปิดเผยว่า “บริษัทมีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและ จ.ระยอง  จึงได้ร่วมมือกับจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง-จันทบุรี และเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญเมนู อาหารไทย จัดโครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน โดยพีทีที จีซี เพื่อค้นหาเชฟชุมชนที่จะนำวัตถุดิบ พื้นถิ่นมารังสรรค์ “8 เมนู Signature Dish” ที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดเป็น 10 เมนูประจำจังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังจัดทำ Rayong Guide Brochure เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง เพื่อแนะนำอาหารและร้านอาหารของเชฟ จ.ระยอง อีกด้วย

                 สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า วันนี้ จังหวัดระยอง ขอขอบคุณ พีทีที จีซี และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มอบ “เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล” ให้แก่จังหวัดระยอง เพื่อเป็นเมนูประจำจังหวัด สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาระยอง ต้องห้ามพลาดมาชิม 10 เมนูอร่อยนี้ ซึ่งหารับประทานที่อื่นไม่ได้ เป็นเมนูพิเศษที่ชาวระยองปรุงขึ้นโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อชวนคนไทยทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาชิมกัน ถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญของชาวระยอง และนับเป็นความตั้งใจอันดีของพีทีที จีซี ที่จะดำเนินงานร่วมกับจังหวัดระยองในการเผยแพร่สูตรอาหารให้แก่ผู้ที่สนใจอยากเปิดร้านอาหาร สามารถนำสูตรไปใช้ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ หรือใครอยากนำสูตรไปทำกินที่บ้านก็ได้เช่นกัน

                 กนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานระยอง กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป นอกจากการพักผ่อน หรือเยี่ยมเยียนครอบครัวแล้ว กิจกรรม “ชม ชิม ช็อป” ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวในทริปนั้นๆ ยังเป็นพฤติกรรมหลักที่พบเห็นกันในปัจจุบัน ซึ่งการได้ลิ้มรสอาหาร ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นยังถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างความประทับใจในการเดินทางและดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่ และเกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน การจัดโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน โดยพีทีที จีซี ที่สร้างสรรค์เมนูอาหารถิ่นที่มีรสชาติอร่อย และนำวัตถุดิบพื้นบ้านของจังหวัดมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในแต่ละเมนู จึงเป็นการสร้างจุดหมายของ Food Tourism ผ่านเชฟชุมชน และเป็นตัวอย่างการดำเนินงานที่บูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยว Thailand Best Local Food และปลุกพลังเที่ยวไทย ใส่ใจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของ ททท. รวมทั้งนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล “รวมใจเที่ยวไทย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน” สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากอีกด้วย 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ