รายงานข่าวพบร้านธงฟ้าประชารัฐบางแห่งจัดเซ็ทสินค้าบังคับซื้อ เผยหากพบร้านค้าทำจริงเพิกถอนใบร้านธงฟ้าประชารัฐทันที ชี้มีความผิดตามกม.คุ้มครองผู้บริโภค โดยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวว่าพบร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย มีการจัดรวมชุดสินค้าวางขายในร้านราคาชุดละ 200-300 บาท ซึ่งสินค้าบางอย่างที่อยู่ในนั้น ผู้ซื้อไม่ได้ต้องการ  โดยในส่วนกรมฯ ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนนี้เข้ามาผ่านสายด่วนกรมการภายใน 1569 หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ของกรมฯ

            "ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานและขอข้อมูลจากทางกระทรวงการคลัง ซึ่งทราบจากข่าวว่ากระทรวงการคลังได้รับแจ้งเรื่องนี้ เพื่อที่กรมฯ ขอทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นร้านไหน อย่างไร มีที่ตั้งร้านตรงไหน จะได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าไปตรวจสอบข้อมูล จากปัจจุบันมีร้านค้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 แห่ง ทั่วประเทศ"

             นายบุณยฤทธิ์ กล่าวอีกว่า หากมีการแจ้งข้อมูลร้านดังกล่าวกลับมา สายตรวจกรมการค้าภายในก็จะมีการสอบถามร้านค้าว่ามีการทำกรณีดังกล่าวจริงหรือไม่ ที่มีการจัดรวมชุดสินค้า แต่มีบางสินค้าที่ผู้ซื้อไม่ต้องการ ก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องการบังคับซื้อ ซึ่งเป็นกฎหมายที่หน่วยที่เกี่ยวข้องอื่นดูแลอยู่ ไม่ได้อยู่ที่กรมการค้าภายใน                                "วัตถุประสงค์ของโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ได้วางเป็นกรอบกว้าง ๆ ถึงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการซึ่งกรมการค้าภายในได้กำหนดไว้ หากตรวจสอบพบว่าร้านค้ากระทำการใดผิดวัตถุประสงค์ของโครงการจริง เพราะวัตถุประสงค์ไม่ได้ต้องการให้รวบรวมขายสินค้าเป็นแพ็ค วัตถุประสงค์คือต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยซื้อสินค้าจำเป็น ต่อการครองชีพ หากเอาสินค้ามาแพ็ค ซึ่งบางอย่างในนั้นอาจจะไม่มีความจำเป็นต่อคนๆ หนึ่ง ก็จะเพิกถอนสิทธิ์ของร้านค้าออกจากโครงการ ไม่ได้ผิดกฎหมายใดที่กรมฯดูแลอยู่”นายบุณยฤทธิ์กล่าว และว่า

             ที่ผ่านมามีรายงานเข้ามาว่ามีการยึดเครื่องรูดบัตร (อีดีซี) ระงับการใช้เครื่องของร้านค้าบางแห่งบ้างแล้ว ที่ทำผิดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดแจ้ง