ข่าว

"เอ็กซิมแบงค์"แถลงผลงานไตรมาสแรกปี 2560 มีกำไรสุทธิ 362ล้าน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เอ็กซิมแบงค์แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2560 มีกำไรสุทธิ 362 ล้านบาท สินเชื่อคงค้าง 80,891 ล้านบาท

 นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงผลการดำเนินงานของ EXIM BANK ในรอบ 3 เดือนของปี 2560 ว่า EXIM BANK มีกำไรสุทธิ 362 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 มีเงินให้สินเชื่อคงค้างจำนวน 80,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 7,288 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในระหว่างปีจำนวน 4,695 ล้านบาท และมีการชำระคืนของสินเชื่อเดิมบางส่วน ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ (Business Turnover) 36,440 ล้านบาท รวมทั้ง EXIM BANK มีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้แข่งขันได้มากขึ้นทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้มีปริมาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 24,087 ล้านบาท และมีเงินให้สินเชื่อคงค้างแก่ SMEs 35,475 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5,221 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.26

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคาร (NPLs Ratio) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.74 โดยมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ จำนวน 3,022 ล้านบาท ลดลง 1,106 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 6,465 ล้านบาท โดยเป็นสำรองหนี้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 2,778 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินสำรองที่กันไว้แล้วต่อสำรองพึงกันร้อยละ 253.20 ทำให้ธนาคารยังคงดำรงฐานะการเงินที่มั่นคง

EXIM BANK มีจุดแข็งในการทำหน้าที่องค์กรรับประกันเพื่อช่วยผู้ส่งออกคลายความกังวลว่าจะไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อต่างประเทศและสามารถช่วยให้ผู้ส่งออกไทยแข่งขันได้มากขึ้น โดยใน 3 เดือนแรกของปี 2560 EXIM BANK มีปริมาณธุรกิจส่งออกและลงทุนรวมด้านรับประกัน เท่ากับ 12,949 ล้านบาท โดย 2,991 ล้านบาท เป็นธุรกิจส่งออกของ SMEs หรือร้อยละ 23.10 ของปริมาณธุรกิจสะสมรวม ทั้งนี้ มียอดรับประกันคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 19,649 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน EXIM BANK ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการค้าและการลงทุนไปยังตลาดใหม่อย่าง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยปัจจุบัน EXIM BANK มีวงเงินให้การสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 56,064 ล้านบาท มีเงินให้สินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 35,742 ล้านบาท ทั้งนี้ EXIM BANK มีแผนจะเปิดสำนักงานตัวแทนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยในเดือนมิถุนายน 2560 EXIM BANK จะเปิดสำนักงานผู้แทนที่ประเทศเมียนมา  

“EXIM BANK พร้อมสนองนโยบายรัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจส่งออกและอาจมีฐานทุนน้อย EXIM BANK พร้อมช่วยทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงของผู้ซื้อหรือประเทศผู้ซื้อที่ค้าขายหรือลงทุนด้วย” นายพิศิษฐ์กล่าว 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด