ข่าว

เลื่อนสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงรายออกไปเป็นปี 2564

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

โดย - โต๊ะข่าวเศรษฐกิจ

       วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เผยความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมจาก อ.เด่นชัย จ.แพร่ ไปยัง จ.เชียงราย หลังการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เคยแจ้งว่าจะพยายามให้มีการก่อสร้างภายในปี 2560 นั้น ล่าสุดโครงการดังกล่าวจะเลื่อนการก่อสร้างออกไปก่อนเป็นปี 2564   เพราะต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกเล็กน้อย เนื่องจากมีบางช่วงของเส้นทางที่ต้องผ่านป่าเขา อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าเส้นทางรถไฟจะต้องไปถึง จ.เชียงราย อย่างแน่นอน เพราะได้มีการออกแบบโครงการแล้วเสร็จไปแล้ว

       รองปลัดกระทรวงคมนาคมเผยต่อว่าสำหรับ เส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงรายนั้น ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะใช้คมนาคมภายในประเทศแล้วยังเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และจากการที่จะมีสถานีเปลี่ยนถ่ายหัวลากที่ด่านพรมแดน อ.เชียงของ เชื่อมกับสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 โดยเดิมออกแบบให้สถานีรถไฟไปถึงแค่ด้านนอกสถานีเปลี่ยนถ่ายหัวลากนั้น ก็ได้ให้มีการปรับให้มีการจัดทำเป็นเส้นทางรถไฟให้เข้าไปถึงสถานีดังกล่าว เพื่อให้การขนส่งโดยเฉพาะสินค้าชายแดนมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย

        กระนั้นเมื่อการดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จก็จะสามารถเดินหน้าโครงการได้ต่อไปตามแผน โดยเรื่องของงบประมาณนั้นไม่สำคัญมากนัก และคงใช้ใกล้เคียงที่ตั้งเอาไว้แต่เดิม เพราะมีการออกแบบโครงการเอาไว้แล้วเสร็จแล้ว ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการจัดทำอีไอเอถือว่าได้รับการให้ความสำคัญโดยมีตัวอย่างกรณีการก่อสร้างผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเชื่อมโยงถนนสายอาร์ 9 ในภูมิภาค แต่ปรากฏว่าบางช่วงต้องผ่านป่าเขาทำให้อีไอเอไม่ผ่านมาแล้ว  

        อย่างไรก็ตามปัจจุบันจีนมีโครงการสร้างเส้นทางรถไฟจากมณฑลยูนนานผ่านเข้ามาในแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว แล้วเลี้ยวตรงแยกนาเตย แขวงหลวงน้ำทา เพื่อไปทางตอนใต้ของ สปป.ลาว แต่หากไทยเราสามารถสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ก็จะทำให้ขนส่งไปเชื่อมกับจีนที่แยกนาเตยได้ทันที  

       สำหรับเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย รัฐบาลได้ศึกษามาตั้งแต่ปี 2503 แล้ว หรือประมาณ 57 ปีแล้ว ล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ทำการออกแบบโครงการและจัดทำอีไอเอแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยเส้นทางส่วนหนึ่งป่าเขาและเขตชุ่มน้ำชั้น 1 เอ และเส้นทางรวมจะเชื่อมจาก อ.เด่นชัย จ.แพร่ ผ่าน จ.ลำปาง จ.พะเยา อ.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงราย และเชื่อมไปยังชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร ผ่าน 59 ตำบล 17 อำเภอ และ 3 จังหวัด ตลอดทางมีจำนวน 26 สถานี มีอุโมงค์จำนวน 3 แห่ง โดยอุโมงค์ที่ อ.สอง จ.แพร่ ยาวที่สุดกว่า 6.4 กิโลเมตร รองลงมาคือที่ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร และ อ.เมือง จ.พะเยา ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ใช้งบประมาณทั้งหมด 76,980 ล้านบาท โดยเป็นค่าก่อสร้างทางวิศวกรรม 73,172 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7,292 แปลง เนื้อที่ 9,661 ไร่ 3,803 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 48 เดือน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง