ข่าว

ส่อง 'โรงงานสำเร็จรูป-คลังสินค้า' ให้เช่า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ส่อง 'โรงงานสำเร็จรูป-คลังสินค้า' ให้เช่า ครึ่งปีแรกทำเลสมุทรปราการมาแรง-ราคาขยับขึ้น

 
                      บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าในครึ่งปีแรกปี 2558 พบว่า อุปทานโรงงานสำเร็จรูปให้เช่ามีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,607,014 ตารางเมตร โดยมีอุปทานใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 58,927 ตารางเมตร มีพื้นที่โรงงานถูกเช่าไปแล้วประมาณ 2,010,098 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราการเช่าที่ร้อยละ 71.1 อัตราการเช่าลดลงจากร้อยละ 77.6 จากกลางปี 2557
 
                      น.ส.ริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าอัตราเช่าโรงงานสำเร็จรูปจะลดลง แต่พบว่ามีพื้นที่อยู่ 3 บริเวณที่มีจำนวนพื้นที่เช่าโรงงานเพิ่มขึ้น กล่าวคือ บริเวณ จ.พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และ ชลบุรี โดยบริเวณพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่โรงงานสำเร็จรูปถูกเช่าเพิ่มขึ้น 16,643 ตารางเมตร ส่วนสมุทรปราการมีพื้นที่โรงงานสำเร็จรูปถูกเช่าเพิ่ม 12,774 ตารางเมตร และบริเวณชลบุรีมีพื้นที่โรงงานสำเร็จรูปถูกเช่าเพิ่ม 12,631 ตารางเมตร
 
                      “เนื่องจากบริเวณทั้งสามแห่ง เป็นบริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร อีกทั้งแต่ละบริเวณยังเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้โรงงานซึ่งเป็นแหล่งผลิต” น.ส.ริษิณีกล่าวพร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า สมุทรปราการ และ ชลบุรี มีนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่มากมาย และยังใกล้กับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ในส่วนพระนครศรีอยุธยา ยังเป็นบริเวณที่มีโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงงานขนาดเล็กที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อย หรือ spare part สนใจที่จะเลือกเช่าโรงงานในบริเวณดังกล่าว เพราะสะดวกในการส่งสินค้าให้กับโรงงานขนาดใหญ่เพื่อทำการผลิตต่อไป
 
                      สำหรับบริเวณที่มีพื้นที่ว่างโรงงานสำเร็จรูปสูงที่สุด คือ จ.ระยอง มีพื้นที่โรงงานสำเร็จรูปว่างถึง 197,499 ตารางเมตร รองลงมา ได้แก่ บริเวณ จ.พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ว่างราว 167,762 ตารางเมตร ส่วน จ.ชลบุรี และ จ.สมุทรปราการ มีพื้นที่ว่างโรงงานสำเร็จรูปเพียง 41,457 ตารางเมตร และ 39,661 ตารางเมตร ตามลำดับ
 
                      ขณะที่อุปทานใหม่โรงงานสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีนี้ มีพื้นที่โรงงานสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นราว 53,968 ตารางเมตร โดยทำเลที่มีอุปทานใหม่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือ บริเวณสมุทรปราการ กล่าวคือ มีอุปทานใหม่เพิ่มขึ้นราว 29,058 ตารางเมตร รองลงมา ได้แก่ บริเวณสระบุรี และปราจีนบุรี
 
                      ในส่วนของราคาค่าเช่าโรงงานสำเร็จรูปพบว่า บริเวณที่มีราคาค่าเช่าโรงงานสำเร็จรูปค่อนข้างสูง ประกอบด้วยบริเวณ จ.สมุทรปราการ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยมีราคาค่าเช่าอยู่ระหว่าง 230-250 บาทต่อตารางเมตร หากเป็นโรงงานสำเร็จรูปที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ หากโรงงานสำเร็จรูปในจังหวัดดังกล่าว แต่มิได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมักมีราคาค่าเช่าที่ต่ำกว่าราคาดังกล่าว คือ อยู่ที่ราว 150-170 บาทต่อตารางเมตร แต่หากโรงงานสำเร็จรูปตั้งอยู่นอกนิคมแต่อยู่ในพื้นที่สีม่วง มักมีราคาค่าเช่าที่สูงกว่าคือ ราว 200 บาทต่อตารางเมตร
 
                      น.ส.ริษิณี กล่าวถึงธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า ณ กลางปี 2558 ว่า จำนวนพื้นที่คลังสินค้าให้เช่ารวมมีทั้งสิ้น 3,468,530 ตารางเมตร โดยมีอุปทานใหม่เพิ่มขึ้นราว 101,327 ตารางเมตร มีพื้นที่คลังสินค้า 2,713,114 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราครอบครองการเช่าที่ ร้อยละ 78.2 อัตราการเช่าลดลงจาก ร้อยละ 79.8 ณ ปลายปี พ.ศ.2557 แต่จำนวนพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นจากปลายปีพ.ศ.2557 ราว 21,199 ตารางเมตร ส่วนการที่อัตราเช่าลดลงอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของคลังสินค้าในบริเวณ จ.ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ที่มีพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้นสูงถึง 83,050 ตารางเมตร และ 30,000 ตารางเมตร ตามลำดับ
 
                      ขณะที่ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่ามีจำนวนพื้นที่คลังสินค้าให้เช่ารวมทั้งสิ้น 3,468,530 ตารางเมตร โดยมีอุปทานใหม่เพิ่มขึ้นราว 101,327 ตารางเมตร มีพื้นที่คลังสินค้า 2,713,114 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราครอบครองการเช่าที่ร้อยละ 78.2 อัตราการเช่าลดลงจาก ร้อยละ 79.8 ณ ปลายปี 2557 แต่จำนวนพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นจากปลายปี 2557 ราว 21,199 ตารางเมตร ส่วนการที่อัตราเช่าลดลงอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของคลังสินค้าในบริเวณ จ.ชลบุรีและพระนครศรีอยุธยา ที่มีพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้นสูงถึง 83,050 ตารางเมตร และ 30,000 ตารางเมตร ตามลำดับ
 
                      "บริเวณ จ.สมุทรปราการ เป็นบริเวณที่น่าสนใจสำหรับคลังสินค้าให้เช่า เนื่องจากอัตราการเช่าของคลังสินค้าใน จ.สมุทรปราการ มีอัตราการเช่าเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 78 มาเป็นอัตราเช่าที่ร้อยละ 83.5 ในช่วงกลางปี 2558 และมีพื้นที่เช่าคลังสินค้าถูกเช่าใหม่ราว 47,249.5 ตารางเมตร ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2558 โดย ณ กลางปี 2558 มีอุปทานคลังสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นใน จ.สมุทรปราการ ราว 18,277 ตารางเมตร
 
                      ส่วน จ.ชลบุรี มีพื้นที่คลังสินค้าถูกเช่าใหม่ราว 22,090 ตารางเมตร หากแต่อัตราเช่าลดลงจากปลายปี 2557 ซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ 67 มาเป็นอัตราเช่าที่ร้อยละ 63.1 ในกลางปี 2558 เนื่องจากจำนวนอุปทานที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากใน จ.ชลบุรี ในส่วน จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่า อัตราเช่าลดลงอย่างมาก จากเดิมปี 2557 อยู่ในอัตราร้อยละ 84.9 ลดลงมาอยู่ที่อัตราร้อยละ 74.9
 
                      ในส่วนของระดับราคาค่าเช่าคลังสินค้า บริเวณทางตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่บริเวณลาดกระบัง ถนนบางนา-ตราด และรวมถึงบริเวณ จ.สมุทรปราการ ระดับราคาค่าเช่าคลังสินค้ามีระดับราคาที่สูงที่สุดอยู่ที่ราว 162.7-169.7 บาทต่อตารางเมตร ส่วนบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด อันได้แก่ บริเวณชลบุรี และ ระยอง มีระดับราคาค่าเช่าเฉลี่ยต่ำที่สุดกล่าวคือ ราว 148.9 บาทต่อตารางเมตร อย่างไรก็ดี ระดับราคาค่าเช่าคลังสินค้าค่อนข้างนิ่ง ราคาไม่ค่อยปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากพื้นที่คลังสินค้าที่เพิ่มเข้ามาในอุปทานค่อนข้างมากส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันในตลาดคลังสินค้า
 
 
 
 
 
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด