เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 7 พฤษภาคม ที่ศาลาโรงธรรม สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานในการรับมอบทองคำแท่งตามพินัยกรรมพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระนักปฏิบัติชื่อดัง อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี เข้าสู่คลังหลวง โดยมีหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดป่านาคูณ จ.อุดรธานี ลูกศิษย์อาวุโสของหลวงตามหาบัว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกันนี้ได้มีลูกศิษย์หลวงตามหาบัวที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมากจนล้นบริเวณศาลาโรงธรรม

 จากนั้นนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กราบทูลถวายรายงานว่า ทองคำแท่งที่ได้รับจากโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่ 16 มีจำนวนทั้งสิ้น 73.64 แท่ง น้ำหนักรวม 920.5 กิโลกรัม เมื่อนำไปรวมกับทองคำแท่งจากโครงการนี้ที่นำเข้าสู่คลังหลวงไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 967 แท่ง จะทำให้มีทองคำแท่งเข้าสู่คลังหลวงรวม 1,040 แท่ง น้ำหนักรวม 13,000.05 กิโลกรัม คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 19,188,413,280 บาท ขณะเดียวกันเมื่อนำไปรวมกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่มาจากโครงการเดียวกันและมีการนำเข้าสู่คลังหลวงไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 10,214,600 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยจำนวน 306,965,073.36 บาท จะรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,495,378,353 บาท

 ต่อมาคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หลวงปู่บุญมีประพรมน้ำพุทธมนต์บนทองคำแท่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถวายเครื่องไทยธรรม ถวายเกียรติคุณบัตรพระสุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด และถวายเครื่องไทยธรรมหลวงปู่บุญมี จึงเสด็จกลับ

 ด้านพระครูอรรถกิจนันทคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร ลูกศิษย์หลวงตามหาบัว กล่าวว่า การมอบทองคำแท่งครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามพินัยกรรมของหลวงตามหาบัวที่ระบุไว้ก่อนที่จะมรณภาพ และการบริจาคทองคำแท่ง รวมทั้งเงินดอลลาร์สหรัฐตามโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวในครั้งนี้จะถือว่าเป็นครั้งสุดท้าย และจากนี้ไปจะมีการปิดบัญชีธนาคารของโครงการช่วยชาติด้วย แต่หากพุทธศาสนิกชนยังต้องการทำบุญ ก็ยังสามารถทำบุญได้ โดยจะเป็นการทำบุญทั่วไป ทำบุญกับวัดกับพระพุทธศาสนา ไม่เกี่ยวกับโครงการช่วยชาติแล้ว เพราะหลังจากนี้ไปจะปิดโครงการช่วยชาติแล้ว

 "ส่วนจำนวนเงินและทองคำแท่งที่นำเข้าคลังหลวงไปแล้วนั้น ทางลูกศิษย์หลวงตามหาบัว จะมีการคอยติดตามข่าวสารอยู่ตลอด หากพบว่ามีแนวคิดจะนำเงิน หรือทองคำแท่งไปดำเนินการใดๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของหลวงตามหาบัวที่ท่านต้องการให้เป็นทุนสำรองเงินตราของประเทศไทยแล้ว ทางลูกศิษย์หลวงตามหาบัวจะเดินทางเข้าพบหน่วยงานหรือบุคคลนั้นทันที เพื่อขอรับฟังเหตุผล" พระครูอรรถกิจนันทคุณ กล่าว