(22ก.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางเข้าร่วม การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 65 และการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน - สหรัฐฯ (ASEAN-US Summit) ครั้งที่ 2 ที่นครนิวยอรค์ สหรัฐอเมริกา ถึงการจะพบกับสมเด็จฯฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ในช่วงการไปร่วมประชุมที่สหรัฐฯว่า ตนได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมประเด็นต่าง ๆ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเมื่อตนเดินทางไปถึงสหรัฐฯแล้ว คงจะมีการประชุมเตรียมการกันอีกครั้ง หัวใจสำคัญในการพูดคุยคือเราต้องรักษาและปกป้องสิทธิ์ของเรา พร้อม ๆ กับต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่ไม่นำไปสู่การลุกลามของสถานการณ์ความรุนแรงหรือกระทบความสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ

 ต่อข้อถามว่าตั้งความหวังต่อการพบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครั้งนี้อย่างไรบ้าง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนคิดว่าการพบปะกันครั้งนี้ อย่างน้อยที่สุดน่าจะทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจแล้วเป็นปัญหา แต่ปัญหาพื้นฐานบางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับความเข้าใจ ก็เป็นเรื่องที่ต้องรื้อฟื้นกลไกวิธีการที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการเจรจาเพื่อให้กัมพูชาปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู)ระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก ปี 2543

 เมื่อถามว่าจะหารือถึงข่าวที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ อยู่เหนือดินแดนกัมพูชา และห้ามไทยเข้าไปบูรณะซ่อมแซมปราสาทแห่งนี้ ด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะหารือทุกเรื่องที่เป็นปมปัญหาอยู่ เพราะอย่าลืมว่าตัวเอ็มโอยูดังกล่าวและกลไกตามเอ็มโอยูไม่ได้มีขึ้นมาเพื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เป็นกลไกการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทั้งหมด ส่วนข่าวที่ว่ากัมพูชาห้ามไทยเข้าไปซ่อมแซมนั้น ไม่เป็นความจริง และหน่วยงานของไทยที่อยู่ในพื้นที่รายงานเข้ามาว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงว่าจะมีการซ่อมแซมหรือห้ามซ่อมแซมปราสาทนี้ ส่วนการออกข่าวของเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

 นายกฯ กล่าวด้วยว่า การเดินทางไปร่วมประชุมยูเอ็นครั้งนี้ไม่ได้เป็นห่วงสถานการณ์อะไร เพราะเชื่อว่านายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงจะดูแลได้

 เมื่อถามว่าเวลาที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมประชุมยูเอ็นทีไรก็มักเกิดปัญหาและอุบัติเหตุทางการเมือง นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า “ ไม่หรอกครับ ปีที่แล้วก็ไปก็เรียบร้อยดี ครั้งนี้ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไร จะมีความกังวลก็เพียงเรื่องที่อาจจะพักผ่อนไม่พอเพราะไปในระยะเวลาที่สั้น ”

 ต่อข้อถามที่ว่า ไม่กลัวว่าจะเป็นเหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีบางคนหรือที่กลับมาแล้วไม่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ ยิ้ม ก่อนกล่าวว่า “ ไม่หรอกครับ ” และว่าในวันเสาร์ ที่ 25 ก.ย.จะมีการวีดีโอลิงค์กลับมายังประเทศไทย

 นายกฯกล่าวด้วยว่าในการเดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) ได้ฝากประเด็นในเรื่องความร่วมมือกับทางการสหรัฐฯไปดำเนินการด้วย

 จากนั้นเวลา 12.25 น. นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เที่ยวบินที่ TG 916 ไปยังท่าอากาศยาน JFK ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเวลาประมาณ 22.40 น. เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 65 และการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน - สหรัฐฯ ( ASEAN-US Summit ) ครั้งที่ 2 รวมทั้งพบปะกับนักลงทุนสหรัฐฯและอีกหลายภารกิจ

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล ( www.thaigov.go.th  <http://www.thaigov.go.th/>) ระบุว่า สำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติฯปีนี้คาดว่าจะมีผู้นำระดับประมุขและผู้นำรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้จะมีการจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วย “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ( Millennium Development Goals- MDGs) ” เพื่อเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานเพื่อบรรลุ MDGs และสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศกำลังพัฒนาให้สามารถบรรลุ MDGs ภายในปีเป้าหมาย 2558 ด้วย สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน - สหรัฐฯนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของสหรัฐฯ ต่อนโยบายในภูมิภาคอาเซียนที่สหรัฐฯต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในภูมิภาคนี้มากขึ้น

 นอกจากนี้นายกฯจะได้มีโอกาสพบปะกับผู้ลงทุนสถาบันในสหรัฐฯและนักธุรกิจ ( US - ASEAN Business Council ) โดยนายกฯจะได้ใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและนักธุรกิจต่อ ศักยภาพของไทย ชี้แจงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่จะดำเนินต่อไปอย่างเข้มแข็ง ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐและการดำเนินนโยบายในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและปัจจัยต่าง ๆ

 ทั้งนี้นายกฯจะได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุน อาทิ กรณีปัญหามาบตาพุด กรณีพื้นที่ทับซ้อนไทย - กัมพูชา และกรณีการประมูลระบบ 3G โดย นายกฯจะได้ชี้แจงสร้างความชัดเจนให้นักลงทุนได้เข้าใจถึงปัญหา นโยบายการแก้ปัญหาของรัฐบาล รวมถึงการแก้ปัญหาตามกระบวนการยุติธรรมของไทย

 สำหรับกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐฯของนายกรัฐมนตรีและคณะ มีดังนี้ คือ วันที่ 23 ก.ย.เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุม UNGA สมัยที่ 65 เวลา 10.30 น. ให้สัมภาษณ์สดสถานีโทรทัศน์ CNN International เวลา 11.30 น.หารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีสโลวาเนีย เวลา 12.30 น.หารือข้อราชการกับประธานาธิบดีศรีลังกา

 ส่วนภารกิจในช่วงบ่ายเวลา 13.15 น. ร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีนายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพ เวลา 15.15 น. ให้สัมภาษณ์สดสถานีโทรทัศน์ CNBC เวลา 16.00 น. พบปะหารือกับผู้แทนสภาธุรกิจอาเซียน - สหรัฐ ( USABC ) และภารกิจสุดท้ายในช่วงค่ำเวลา 19.00 น. นายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรอง โดยมีนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯและภริยา เป็นเจ้าภาพ

 สำหรับภารกิจวันที่สองในวันที่ 24 ก.ย. ช่วงเช้าเวลา 08.00 น.นายกฯร่วมงานรับประทานอาหารเช้า สำหรับผู้นำอาเซียน( Working Breakfast) จัดโดย USABC เวลา 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษแก่ผู้ลงทุนสถาบันในสหรัฐฯ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์และ Goldman Sachs ส่วนภารกิจในช่วงบ่ายถึงค่ำนั้น เวลา 13.00 น. นายกฯเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-สหรัฐ เวลา 16.00 น. ปาฐกถาพิเศษต่อ Council of Foreign Relations เวลา 17.15 น. ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวว๊อยซ์ออฟอเมริกา( VOA ) เวลา 18.30 น. พบคนไทยในนครนิวยอร์ค และเวลา 22.40 น. นายกฯพาคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยาน JFK ณ นครนิวยอร์ค กลับประเทศไทย โดยจะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 06.05 น. ของวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ย. และจากนั้นนายกรัฐมนตรี จะจัดรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ต่อทันทีในเวลา 09.00 น. ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(สทท.)หรือช่อง 11 ถนนวิภาวดีรังสิต