นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการ สำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ (สสปน.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการเตรียมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ของไทย ซึ่งคณะกรรมการของ สสปน.ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเหลือ 3 พื้นที่จากเดิมที่เสนอมา 6 พื้นที่ ได้แก่ จ.อยุธยา จ.ชลบุรี และ จ.เชียงใหม่ และ ครม.มอบหมายให้ สสปน.ไปศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ ตลอดจนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ต้องนำมาเสนอให้ ครม.เห็นชอบต่อไป

 ขณะที่นายอภิสิทธิ์ ตอบรับที่จะเข้าร่วมงานงาน "เวิลด์ เอ็กซ์โป 2010" ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในวันที่ 5 กันยายนนี้ พร้อมทั้งแสดงเจตนารมณ์ที่ไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวในปีค.ศ.2020 ส่วนการเสนอตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2554 ส่วนประมาณการงบประมาณก่อสร้างยังคงไว้เท่าเดิมที่ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนระยะ 10 ปี

 นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แม้ไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 และนายกฯ จะประกาศเจตนารมณ์ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ แต่พบว่าขณะนี้มีเมืองทั่วโลกอย่างน้อย 15 เมืองที่มีแผนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ด้วย เช่น ดูไบ และระหว่างการหารือ นายกฯ ได้สอบถามถึงการใช้งบประมาณ ซึ่งนายอรรคพลระบุว่า น่าจะใช้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท สำหรับงานในส่วนของการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ซึ่งมีรัฐมนตรีหลายคนแสดงความเห็นว่าไม่น่าจะเพียงพอ ดังนั้น นายกฯ ได้บอกว่าวงเงินดังกล่าวเป็นเพียงทุนเบื้องต้น หากขาดเหลืออีกเท่าไรให้เสนอเรื่องเข้ามาอีกครั้ง

 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการไปเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงวันที่ 3-6 กันยายนนี้ และจะไปประกาศการขอเสนอตัวให้ประเทศไทยขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020