ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์เวียดในศตวรรษที่ 11, แหล่งโบราณคดีซาราซม์ ในทาจิกิสถาน, เขตเมืองก่าอัลไบในฝรั่งเศส, คลองวงแแหวนที่สร้างในศตวรรษที่ 17 ในกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนธอร์แลนด์ และอนุสรณ์ประวัติศาสตร์ใกล้เมืองเติ้งเฟิง ซึ่งรวมถึงวัดเส้าหลินอันโด่งดัง