นายเฉลิมศักดิ์ สุระนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้อ่านนิตยสาร Travel & Leisure นิตยสารท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในอเมริกา และได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้อ่านทั่วโลก ทำการสำรวจจากผู้อ่านนิตยสาร และผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.travelleisure.com ผลปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเมืองน่าเที่ยว World Best Award-Top 10 Cities เป็นอันดับ 2 ของโลก

 โดยมีผลคะแนน 89.53 รองจากกรุงเทพ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ด้วยคะแนน 90.30 คะแนน ซึ่งในปี 2552 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 5 ของโลก และเป็นลำดับ 3 ของเอเชีย ทั้งนี้ การที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ได้รับการลงคะแนนเสียงจากนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกให้ความชื่นชมและประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง

 ทั้งนี้ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดงานแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ (22 กรกฎาคม) ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่  สำหรับเกณฑ์การพิจารณาเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกจะพิจารณาจาก สถาน ที่ ทัศนียภาพ ความสวยงามและร่มรื่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อาหารการกิน แหล่งช็อปปิ้ง ความเป็นมิตรของผู้คน ความคุ้มค่า ของเงิน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม รางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของเอเชียเรียงตามลำดับคือ กรุงเทพมหานคร,  เชียงใหม่ ประเทศไทย และ เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น