ขณะเดียวกัน ในปี ๒๕๕๓ ทางวัดได้เคลื่อนย้ายเมรุจากบริเวณเดิม ที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไปอยู่ที่แห่งใหม่ ทางด้านหลังของวัด โดยต้องใช้ที่ดินเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อใช้ประกอบพิธี และสำหรับเป็นลานจอดรถให้แก่ผู้มาทำบุญ รวมถึงผู้ที่จะมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด สามารถจอดรถได้ด้วย

 ในโอกาสนี้ พระครูกิตตินนทคุณ เจ้าอาวาส ได้จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์ในการเคลื่อนย้ายเมรุ และซื้อที่ดินเพิ่มเติม โดยขอบารมี หลวงพ่อหนุนดวง หลวงพ่อค้ำดวง หรือ พระอัครสาวก ข้างพระวรกายพระพุทธองค์ คือ พระโมคคัลลานะ ผู้มากบารมีด้วยฤทธิ์ และ พระสารีบุตร ผู้มากบารมีด้วยปัญญา มาจัดสร้างเป็นวัตถุมงคล ถวายนามว่า รุ่น บารมีหนุนดวงค้ำดวง

 โดยจัดสร้างเป็นรูปหล่อบูชา ขนาด ๕ นิ้ว เนื้อสนิมเขียว มีความงดงามและเข้มขลัง เหมาะสำหรับตั้งสักการบูชา หากสังเกตให้ดีจะพบว่า ไม่ค่อยมีวัดใดจัดสร้างพระอัครสาวก ๒ รูปนี้บ่อยนัก ทั้งที่ท่านทั้งสองมีความสำคัญมาก เสมือนหนึ่งว่าเป็นตัวแทนแห่งพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธต่างทราบประวัติของท่านเป็นอย่างดี ทำให้ไม่ค่อยมีรูปเคารพไว้สักการบูชาตามบ้านเรือน นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกมาก และเมื่อทางวัดบางจากขุดพบรูปบูชาพระอัครสาวกทั้งสองท่านนี้ และถวายนามว่า หลวงพ่อหนุนดวง-หลวงพ่อค้ำดวง จึงนับเป็นมงคลนาม ของผู้ที่กราบไหว้ ทางวัดจึงจัดสร้างรูปหล่อขนาดบูชา ๕ นิ้ว ฐานเดี่ยว เนื้อสนิมเขียว โดยการออกแบบตามรูปลักษณะจำลองจากองค์ต้นแบบใต้โบสถ์ โดยหลวงพ่อหนุนดวง หลวงพ่อค้ำดวง ประทับนั่งคุกเข่าบนฐานประนมมือ ตามแบบศิลปะอยุธยา ซึ่งถือว่างดงามในแง่พุทธศิลป์ และเข้มขลังไปด้วยบารมีแห่งพระอัครสาวก

 ในพิธีเดียวกันนี้ ทางวัดยังได้จัดสร้าง เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ โดยถอดพิมพ์เหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์นิยม ปี ๒๕๐๘ เมื่อครั้ง ท่านพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอกที่ พระครูวิสัยโสภณ ซึ่งวงการพระเชื่อว่า หากผู้ใดแขวนเหรียญรุ่นนี้แล้วจะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และฐานะตลอดชีวิต

 ด้านหลังเหรียญได้อัญเชิญรูปจำลอง หลวงพ่อหนุนดวง หลวงพ่อค้ำดวง และ ยันต์หัวใจเศรษฐี อยู่เหนือองค์พระ ซึ่งมีความหมายถึง การหนุนดวงชะตา ค้ำจุนทรัพย์สมบัติ

 เหรียญรุ่นนี้ จึงทรงคุณค่าในนามที่เป็นสิริมงคล และส่งเสริมให้แก่ผู้ร่วมทำบุญประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และหนุนฐานะค้ำทรัพย์สมบัติตลอดไปชั่วกาลนาน

 พิธีพุทธาภิเษก ทางวัดได้นิมนต์พระเถราจารย์นั่งปรกปลุกเสกตลอด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยเป็นการปลุกเสกเดี่ยว ตามลำดับ ดังนี้

 วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ครูบาทันใจ วัดป่างิ้ว, วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม, วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมพู และหลวงพ่อเขียว วัดห้วยเงาะ, วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม หลวงพ่อเพี้ยน วัดตุ๊กตา และครูบากฤษณะ อิณทวัณโณ สำนักสงฆ์เวฬุวัน, วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม หลวงพ่อสิริ วัดตาล

 -วันที่จันทร์ ๒๖ กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก, หลวงพ่อยวง วัดหน้าต่างใน, หลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา, หลวงพ่อฉะอ้อน วัดบางตะไนย์, หลวงพ่อสมนึก วัดเตย, หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์, หลวงพ่อแบน วัดใหม่นพรัตน์   

 -วันที่อังคาร ๒๗ กรกฎาคม วันเข้าพรรษา เวลา ๑๓.๐๐ น. หลวงพ่อรวย วัดตะโก นั่งปรกปลุกเสกเดี่ยว พระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

 จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นพิธีนั่งอธิษฐานจิตปรกปลุกเสกโดย พระราชธรรมสุนทร วัดพระเชตุพนฯ, พระพิศาลพัฒนาทร (หลวงพ่อเณร) วัดทุ่งเศรษฐี, หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร, หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ, หลวงพ่อจอน วัดบุญญฤทธิ์, หลวงพ่อเพี้ยน วัดกริ่นกฐิน, หลวงพ่อสรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์, หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว, หลวงพ่อเสริม วัดบางไกรนอก, หลวงพ่อศักดิ์ วัดพรหมโลก, พระอาจารย์วิษณุ วัดถ้ำเสือ, พระอาจารย์เปี๊ยก วัดท้องคุ้ง และพระอาจารย์น้อย วัดบางจาก

 โดยทุกๆ วัน ตลอด ๗ วัน ทางวัดได้นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่วัตถุมงคลและผู้เข้าร่วมมหาพิธีในครั้งนี้ โดยทั่วกัน

 สั่งจองพระ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูกิตตินนทคุณ เจ้าอาวาสวัดบางจาก โทร.๐๘-๕๓๔๓-๑๑๒๗, ๐๘-๑๕๕๐-๕๗๘๖

0 บุญนำพา 0