คำว่า แยกทาง หรือ เลิกกัน ในภาษาอังกฤษคือ to break up เช่น

Let’s break up. (เราเลิกกันเถอะ) หรือ I think we should break up. (ฉันคิดว่าเราควรเลิกกัน)
ใช้ split up แทน break up ได้ครับ (“Let’s split up.” “I think we should split up.”) ทั้ง 2 เป็นสำนวนที่หมายถึง separate ครับ แต่เรายังมีวิธีอื่นๆ ครับ เช่น
I think we should go our separate ways. (to go one’s separate ways = เลิกกัน ต่างคนต่างไป)
I think we should call it quits. (สำนวน to call it quits หมายถึง เลิกอะไรบางอย่าง รวมถึงความสัมพันธ์)
ตอนนี้ผมติดลมครับ ประโยคอื่นที่ใช้ได้มีดังนี้ครับ.. We no longer have a future together. (เราไม่มีอนาคตด้วยกันอีกต่อไป), It’s over between us. (มันหมดแล้ว 2 คนเรา), It’s time to say goodbye. (ถึงเวลาที่จะต้องอำลาคุณ)
 เสียดายที่มันน้อยสำหรับคอลัมน์นี้เพราะยังมีอีกหลายประโยคที่ผมอยากนำเสนอ ผมฝากสุภาษิตภาษาอังกฤษที่นิยมใช้คือ There are lots of good fish in the sea. หรือ ในมหาสมุทรมีปลาอีกหลายตัว ก็เลยรีบไปประมงซะ