(5ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ เสด็จลงมาประทับรถตู้เพื่อเคลื่อนขบวนไปยังพระบรมมหาราชวัง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงมาด้านล่างอาคารได้มีพสกนิกรจำนวนมากที่รอเฝ้ารับเสด็จอยู่ด้านล่างต่างโบกธง เปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ"ดังกึกก้องไปทั่วโรงพยาบาล เมื่อรถพระที่นั่งวิ่งผ่านจุดต่างๆพสกนิกรต่างเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ"บางคนถึงกับปลื้มปิติหลั่งน้ำตาออกมา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโบกพระหัตถ์ให้พสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จตลอดทาง

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเส้นทางเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ในพระบรมมหาราชวัง รถยนตร์พระที่นั่งได้เคลื่อนจากประตูท่าน้ำศิริราช เลี้ยวขวาไปถนนอรุณอัมรินทร์ขึ้นสะพานสมเด็จปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี ลงจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร และเคลื่อนไปตามสนามหลวงผ่านหน้าศาลฏีกา และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลาน

 ต่อมาเวลา 11.15 รถพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ เคลื่อนขบวนผ่านถนนหน้าพระลาน  เพื่อเสด็จเข้าพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี โดยรอบบริเวณสนามหลวง มีพสกนิกรสวมเสื้อสีชมพูจำนวนมากนั่งเฝ้ารอรับเสด็จ เมื่อรถขบวนเคลื่นผ่านพสกนิกร ต่างโบกธง และเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ"อยู่ตลอดเวลา จนรถขบวนเคลื่อนผ่าน บางคนถึงกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร่ำให้ออกมา ส่วนฝั่งพระบรมมหาราชวัง มีข้าราชการทหารยืนโบกธงรับเสด็จ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสวรและโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกร ตลอดเส้นทางเสด็จสองฝากฝั่งถนนที่พสกนิกรรอรับเสด็จ

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเสด็จออกมหาสมาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่า "ขอขอบใจอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตมาให้พรวันเกิดด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมา จากใจจริงซึ่งปรารถนาดีมุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุขสวัสดีโดยประการต่าง ๆ ความสุขความสวัสดิการของข้าพเจ้าเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง เป็นปกติสุข ความเจริญมั่นคงเท่านั้น ที่จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฎิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังด้วย สติ  รู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิดและด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประ โยชน์ส่วนรวม ยิ่งกว่าส่วนอื่น

 ขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อยู่ในสถาบันหลักของประเทศและชาวไทย ทุกคน หมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์นั่นคือชาติบ้านเมืองอันเป็นถิ่นที่อยู่ที่กินของเรา มีความเจริญมั่นคงยั่งยืน  

 ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ภัยและอำนวยศิริสวัสดิ์ให้สัมฤทธิ์ผลขึ้นแก่ท่านถ้วนหน้ากัน"

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมาเวลา 11.45 น. รถพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคลื่อนขบวนออกมาจากพระบรมมหาราชวัง เพื่อเสด็จกลับโรงพยาบาลศิริราช ก็ยังคงมีประชาชนสองฝากฝั่งถนน รอรับเสด็จเปล่งเสียง"ทรงพระเจริญ"ตลอดเส้นทาง

ต่อมาเวลา 12.00 น. รถขบวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ เคลื่อนขบวนถึงโรงพยาบาลศิริราช โดยมีพสกนิกร ปักหลักรอรับเสด็จอย่างเนืองแน่นเช่นเดิม พร้อมเปล่งเสียง"ทรงพระเจริญ"ตลอดเวลา นางสำรวล เอมมา อายุ 47 ปี อาชีพรับจ้าง กล่าวว่า นั่งรอรับเสด็จตั้งแต่เวลา 02.00 น. แต่ไม่เห็นพระองค์ท่านตอนที่เสด็จลงมา เนื่องจากพระองค์ท่านเสด็จไปอีกทาง แต่ปลื้มปิติจนน้ำตาไหล ดีใจมากแม้ไม่ได้เห็นพระองค์ท่านก็ตาม เพียงได้ยินเสียงคนอื่นเปล่งเสียงร้อง"ทรงพระเจริญ"ก็ดีใจแล้ว ตนอยากให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอดไป

 นางพลอยนวล เอี่ยมกาญ อายุ 51 ปี อาชีพค้าขาย กล่าวว่า บ้านอยู่หนองแขม มาตั้งแต่เวลา 07.00 น.เมื่อมีโอกาสเห็นพระองค์ท่านก็รู้สึกตื้นตันกลั้นน้ำตาไม่อยู่ดีใจมาก

 นายฤทธิรงค์ ลิขิตประเสริฐกูล อายุ 73 ปี กล่าวว่า ตนมาที่โรงพยาบาลศิริราช ทุกเย็นเพื่อเฝ้าติดตามอาการของพระองค์ท่าน แม้วันนี้จะไม่ได้เห็นพระองค์ท่านก็ตามเพราะท่านเสด็จออกอีกทางแต่ดีใจที่พระองค์ท่านแข็งแรงรู้สึกตื้นตันน้ำตาไหล อยากขอให้คนไทยทำความดีเพื่อพระองค์ท่าน