(29ต.ค.)  รายงานข่าวแจ้งว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ได้อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารภายในสวนรื่นฤดี ซึ่งเป็นที่ตั้งของกอ.รมน. ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากปัจจุบันอาคารที่ทำการ และห้องทำงานอยู่ในสภาพทรุดโทรม นอกจากนี้ โครงสร้างใหม่ของ กอ.รมน. ได้จัดหน่วยให้เป็นศูนย์ประสานงานหมายเลข ที่ต้องมีเจ้าหน้าที่จากตำรวจ พลเรือน ทหาร และข้าราชการที่อยู่ในอัตราของ กอ.รมน. เข้ามานั่งประจำการ ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของการเข้ามาช่วยราชการเหมือนในอดีต ดังนั้นจึงต้องการให้กอ.รมน.เป็นสถานที่ทำงานที่มีความทันสมัย มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการตอบสนองการทำงานในด้านความมั่นคงอย่างเพียบพร้อม

 รายงานข่าวแจ้งว่า ระหว่างการตรวจเยี่ยม กอ.รมน. ครั้งล่าสุดของนายอภิสิทธิ์ ได้เห็นชอบในข้อเสนอดังกล่าว และพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ โดยจะจัดสรรงบประมาณมาให้ คาดว่าวงเงินในการก่อสร้าง 2 อาคาร คือ ปรับปรุงตึกศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 2 แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 3 การต่อต้านการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรรมข้ามชาติ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 4 ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 5 แก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปรับปรุงตึกกองอำนวยการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องทำงานผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ ในขณะที่ตึกเพชร ซึ่งเป็นตำหนักเดิมของเจ้าฟ้าเพ็ชรรัตน์ ราชกุมารี ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 6 จะเป็นงานในโครงการพระราชดำริ จะยังคงไว้ในฐานะเป็นอาคารอนุรักษ์ และ ไม่แตะต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเทพารักษ์ ในสวนรื่นฤดีแต่อย่างใด

 รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กำลังทำโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เพื่อรองรับโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ(ระยะที่ 4) ซึ่งเป็นศูนย์ที่แยกต่างหากมาจาก สมช. ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยจะใช้ที่ทำการในอาคารติดริมถนน เพื่อเป็นที่ตั้งของศูนย์ดังกล่าว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ได้ย้ายออกไปบางส่วนแล้ว แต่เมื่อมีโครงการทุบตึก เพื่อสร้างอาคารใหม่ การตั้งศูนย์ดังกล่าวจึงได้ชะลอไปก่อน ทั้งนี้ แนวคิดการตั้งศูนย์ บริหารวิกฤติระดับชาติฯ นี้ เพื่อรองรับเป็นกองบัญชาการให้นายกรัฐมนตรีและผู้บังคับบัญชาของ กอ.รมน.ได้ใช้ติดตามสถานการณ์และบัญชาการ เพราะที่ตั้งเดิมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล แต่เมื่อพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ยึดทำเนียบฯ นายกรัฐมนตรีจึงไม่มีศูนย์บัญชาการในการติดตามสถานการณ์อย่างเป็นทางการ

 รายงานข่าวแจ้งว่า อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการทุบอาคาร อาจต้องมีการเจียดจ่ายงบประมาณส่วนหนึ่งในการย้ายที่ทำงานของ กอ.รมน. ออกไปยังอาคารในสนามบินดอนเมือง เพื่อใช้ทำงานไปชั่วคราวก่อน เพื่อรอให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สวนรื่นฤดีถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทย ที่นอกจากจะเป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475 ยังเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) โดยเป็นสถานที่ในการตั้งกองบัญชาการต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้ง