4เม.ย.2559 หลังจากมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์คนใหม่ของนายถิ่น จอ  สังกัดพรรคพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ เอ็นแอลดีที่มีนางออง ซาน ซูจี เป็นผู้นำเมื่อวันที่  30 มีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีของพลเอกเต็ง เส่ง อายุ 71 ปี  สิ้นสุดลง ล่าสุดเฟซบุ๊ก May Yuya Paing ได้เผยแพร่ภาพพลเอกเต็ง เส่งได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่เมืองเมย์เมี่ยว Maymyo มัณฑะเลย์ โดยมีพระภัททันตะ นันทะมาลาภิวังสะ Ashin Nandamãlãbhivamsa เป็นพระอุปัชฌาย์