เมื่อก่อนมักมองกันว่า งานวิจัยเป็นของสูง อยู่แต่บนหิ้งจับต้องไม่ได้ ไม่ก็เป็นผลงานนวัตกรรมที่สลับซับซ้อนรับรู้กันในหมู่นักวิชาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น คนทั่วไปมักเข้าใจยาก แต่ปัจจุบันกลับตรงกันข้าม เมื่อผู้บริหารหน่วยงานวิจัยของประเทศอย่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ได้สนองนโยบายรัฐบาลด้วยการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
 
                      เป็นที่น่ายินดี ที่ วช.และ คอบช.ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ได้พร้อมใจกันจัดโครงการตลาดนัดชุมชน ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเปิดพื้นที่ค้าขายสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย โดยเน้นการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์และบริการของขายในด้านต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคม 2559 เพื่อให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ที่มีผลิตภัณฑ์จากผลการวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีความพร้อมในการขายผลิตภัณฑ์ ได้นำมาเสนอและขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชนที่เข้าชมงาน
 
                      สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บอกว่า งานนี้ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน โดยร่วมกับกระทรวงการพลังงาน มีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าในลักษณะต่างๆ และนำเสนอผลผลิตจากการวิจัยพร้อมใช้ พร้อมขายที่เหมาะกับตลาดชุมชน และการนำผลงานวิจัยมานำเสนอให้เยี่ยมชม และพร้อมจำหน่ายโดยรอบพื้นที่กว่า 70 ผลงาน เช่น ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดทานาคาผสมวิตามินอี นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยจากข้าวตอก ผ้าทอพื้นบ้านจากเส้นด้ายใยลูกตาล การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดส้มแขกและชาเขียว มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง น้ำข้าวกล้องงอก ผลิตภัณฑ์ปลาหนังขาว ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ข้าวหมากสมุนไพรสูตรคอลลาเจน ผลิตภัณฑ์จากข้าวซ้อมมือ ฯลฯ
 
                      นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยเพื่อสร้างความรู้และอาชีพ เช่น การทำกระเป๋าจากเนกไท น้ำปรุงใบข้าวหอม ไหมไทย สบู่ข้าวหมกไหมไทย แป้งร่ำผัดหน้าข้าวหอม ไหมไทย การทำข้าวปั้นญี่ปุ่น อาหารเช้า ผลิตภัณฑ์ข้าวตังหน้าต่างๆ การทำขนมลูกชุบ ข้าวตอกหอม สินค้านวัตกรรมต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วช.คาดหวังว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ และเพิ่มช่องทางการขยายผลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆ ทั้งชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปนั่นเอง
 
 
 
 
-------------------------
 
(เส้นทางอาชีพ : งานวิจัยขายได้ที่คลองผดุงฯ : โดย...สุรัตน์ อัตตะ [email protected])